Detalii specifice de completare a Convenţiei de practică Completat de către
Punctul 2. de pe prima pagină se completează cu datele firmei/instituţie. Firma/Instituția
Punctul 3. de pe prima pagină se completează cu datele studentului. Student
ART.3 (1) se va completa cu 120 ore (i.e., Conform planurilor de învăţământ în vigoare, durata practicii e de 20 zile x 6 ore/zi = 120 ore). Firma/Instituția
ART.8 (1) se va completa cu datele tutorelui din partea firmei/instituţiei.
Conform Regulamentului Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii de specialitate a studenţilor la nivel licenţă şi master, personalul din cadrul partenerilor de practică, responsabil cu coordonarea şi evaluarea activităţii de practică a studenţilor, trebuie să aibă studii superioare în domeniul în care se derulează practica studenţilor. (a se vedea II.11)

Firma/Instituția
ART.8 (2) se va completa de către tutorele din partea facultăţii. Facultate
ART.9 se va completa cu valoare 6 (acesta este numărul de credite conform planurilor de învăţământ în vigoare). Facultate
ART.13 se va completa cu data completării convenției, anterioară perioadei de efectuare a practicii. Firma/Instituția
Tabelul de pe pagina 3, prima coloană Facultate
Tabelul de pe pagina 3, a doua coloană (necesită o semnătură din partea firmei/instituţiei și o ștampilă (obligatorie doar în cazul instituțiilor de stat)) Firma/Instituția
Tabelul de pe pagina 3, a treia coloană Student
Ultimul tabel, prima linie Facultate
Ultimul tabel, a doua linie (se completează de către tutorele desemnat din partea firmei/instituţiei) Firma/Instituția
Un model de completare a partii de portofoliu din conventie poate fi gasit aici.Student