Plata on-line a taxelor de şcolarizare sau a taxelor pentru disciplinele restante

plati on-lineÎn acest moment, Universitatea Babeş-Bolyai, prin intermediul Centrului de Sisteme Informatice din cadrul Direcţiei Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, pune la dispoziţie celor interesaţi două platforme ce permit plata on-line.

Prima platformă, destinată plăţilor efectuate în cadrul evenimentelor organizate în universitate (conferinţe, cursuri de vară, cursuri postuniversitare), este disponibilă la adresa https://plati.ubbcluj.ro. Platforma foloseşte ca centru de procesare a plăţilor electronice ROMCARD, putând fi încasate sume în trei valute (RON, EUR, USD), în cuantumuri diferite, configurabile individual pentru fiecare eveniment în parte.

Paşii necesari pentru folosirea acestei platforme sunt detaliaţi la adresa http://dtic.ubbcluj.ro/evenimente-ubb-plati-online.

A doua platformă de plată on-line este disponibilă în cadrul sistemului AcademicInfo. Prin intermediul acesteia studenţii înmatriculaţi la orice nivel de studiu pot efectua plăţi ale taxelor de şcolarizare sau ale taxelor pentru disciplinele restante (cu excepţia studenţilor care se află în prelungire de studiu care pot să achite taxele privind examenele restante numai la secretariat). Aceste plăţi sunt posibile după autentificarea studenţilor în sistemul AcademicInfo, la adresa https://academicinfo.ubbcluj.ro şi prin accesarea opţiunii Taxe din meniul principal.