Conducerea Facultăţii

Decan

Serban Marcel
Conf. dr. Marcel Adrian ŞERBAN
Atribuţii: Reprezintă facultatea; Asigură conducerea operativă şi răspunde de managementul strategic al facultăţii; Conduce şedinţele consiliului facultăţii şi aplică hotărârile rectorului, consiliului de administraţie şi senatului universitar
Program audiențe: luni, 11-12, marți, 10-11 (programare prin e-mail)

Prodecani

Bota Monica 2
Conf. dr. Monica BOTA
Atribuţii: Specializările în limba germană (nivel licenţă şi master); Studenți linia germană; Planuri de învățământ; Planuri operaționale; Calitate; Tabere studențești; Examenul de finalizare a studiilor; Concursul de admitere
Program audiențe: miercuri, 10-12 (programare prin e-mail)
Catinas Teodora
Conf. dr. Teodora CĂTINAȘ
Atribuții: Specializările domeniului Matematică română și engleză (nivel licență și master); Studenți domeniul Matematică română și engleză (nivel licență și master); Cercetare; Concursuri didactice; Examenul de finalizare a studiilor; Coordonarea repartiției locurilor în căminele studențești; Concursul de admitere.
Suciu Dan
Lect. dr. Dan Mircea SUCIU
Atribuții: Specializările domeniului Informatică română și engleză (nivel licență și master); Studenți domeniul Informatică română și engleză (nivel licență și master); Burse; Cercetare pe domeniul Informatică; Relația cu mediul de afaceri și cu societatea civilă; Organizarea și coordonarea activității de practică a studenților din facultate; Examenul de finalizare a studiilor; Concursul de admitere.
Sulyok-Csaba-300x400
Lect. dr. SULYOK Csaba
Atribuții: Specializările în limba maghiară (nivel licență și master); Studenți linia maghiară; Cooperări internaționale și Eutopia; Definitivat, gradul II, gradul I; Programe postuniversitare, cursuri de formare; Concursul de admitere; Coordonarea activității de autorizare, acreditare și evaluare a programelor de studiu din facultate (ARACIS, RNCIS, ANC).