Conducerea Facultăţii

Decan

Andreica Anca
Prof. dr. Anca ANDREICA
Atribuţii: reprezintă facultatea, asigură conducerea operativă şi răspunde de managementul strategic al facultăţii, conduce şedinţele consiliului facultăţii şi aplică hotărârile rectorului, consiliului de administraţie şi senatului universitar
Program audiențe: luni, 10-12 (programare prin e-mail)

Prodecani

Bota Monica 2
Lect. dr. Monica BOTA
Atribuţii: Specializările în limba germană (nivel licenţă şi master); Studenți linia germană; Planuri de învățământ; Planuri operaționale; Calitate, ARACIS; Finalizare studii nivel master
Program audiențe: miercuri, 10-12 (programare prin e-mail)
Craciun Florin
Conf. dr. Florin CRĂCIUN
Atribuţii: Specializările domeniului Informatică română şi engleză (nivel licenţă şi master); Studenți domeniul Informatică română şi engleză (nivel licenţă şi master); Burse, cămine, tabere; Cercetare pe domeniul Informatică; Relația cu mediul de afaceri și cu societatea civilă; Finalizare studii nivel licență
Program audiențe: miercuri, 9-11 (programare prin e-mail)
Bodo Zalan
Conf. dr. BODÓ Zalán
Atribuţii: Specializările în limba maghiară (nivel licenţă şi master); Studenți linia maghiară; Cooperări internaționale; Definitivat, gradul II, gradul I; Programe postuniversitare, cursuri de formare; Admitere nivel master
Program audiențe: marți, 11-12 și joi 11-12 (programare prin e-mail)
Serban Marcel
Conf. dr. Marcel Adrian ŞERBAN
Atribuţii: Specializările domeniului Matematică română şi engleză (nivel licenţă şi master); Studenți domeniul Matematică română şi engleză (nivel licenţă şi master); Cercetare; Concursuri didactice; Concurs Mate-Info; Admitere nivel licență
Program audiențe: joi, 12-14 (programare prin e-mail)