Laboratoarele de informatică

Laboratoarele de informaticaÎn ceea ce priveşte tehnica de calcul pusă la dispoziţia studenţilor, dotarea Facultăţii de Matematică şi Informatică este una deosebită. În acest moment, studenţilor facultăţii noastre le sunt puse la dispoziţie 14 laboratoare de informatică dotate cu calculatoare de ultimă generaţie, în medie între 15 şi 20 de calculatoare în fiecare laborator. Pentru a preveni uzura fizică şi morală a echipamentelor de calcul, calculatoarele din fiecare laborator sunt înlocuite în medie la doi ani.

Laboratoarele facultăţii sunt deservite de o infrastructură de comunicaţii la rândul ei extrem de performantă. Toate reţelele locale ale facultăţii operează la infrastructura Gigabit iar în toate spaţiile facultăţii studenţii şi cadrele didactice beneficiază de acoperire wireless. Managementul infrastructurii de comunicaţii şi a laboratoarelor este făcut cu ajutorul a peste zece servere performante, servere care oferă de asemenea studenţilor servicii complete specifice de comunicaţii şi de dezvoltare software precum: web hosting, poşta electronică sau servere de baze de date. Fiecare sală de curs are aparatură de proiecţie video, pentru a asigura condiţii optime de predare.

Însumând dotarea laboratoarelor, serverele de comunicaţii şi de dezvoltare precum şi calculatoarele cadrelor didactice, facultatea noastră se mândreşte cu peste 350 de calculatoare, dotare menită se ofere cele mai bune condiţii în pregătirea viitorilor specialişti în informatică.

Toate spaţiile facultăţii, inclusiv locurile de cazare din căminele studenţeşti, beneficiază de acces de mare viteză la Internet prin fibra optică, serviciu oferit la o calitate ireproşabilă de către Centrul de Comunicaţii al Universităţii Babeş-Bolyai. De altfel în cadrul Centrului de Comunicaţii s-au format şi specializat profesional generaţii întregi de studenţi ai facultăţii noastre.

Datorită parteneriatelor la care facultatea noastră este parte, precum Microsoft Imagine, IBM Academic Initiative sau Oracle Academy, dotarea software la dispoziţia studenţilor şi cadrelor didactice este una deosebită. În acest moment, toţi studenţii facultăţii noastre beneficiază, pentru uz personal, din partea Microsoft de licenţe software gratuite, atât în ceea ce priveşte sistemele de operare cât şi instrumentele de dezvoltare (da, aţi citit bine, toţi studenţii noştri primesc Windows gratis 🙂). Studenţii pot păstra şi folosi pentru uz personal aceste licenţe chiar şi după absolvire.

Concluzionând, baza materială a Facultăţii de Matematică şi Informatică, mereu la dispoziţia studenţilor şi cadrelor didactice, asigură cele mai înalte standarde în procesul de educaţie şi de cercetare, oferind astfel premize extrem de favorabile pentru însuşirea unor cunoştinţe teoretice şi practice temeinice.