Anunţuri din categoria: Anunţuri licenţă şi disertaţie

Hotărârea Consiliului Facultății de Matematică și Informatică privind regulamentul de desfășurare a examenului de finalizare de studii – sesiunile iunie-iulie/septembrie 2023

Aprobată de Consiliul Facultății din data de 15.11.2022 Prezenta metodologie este o anexă a Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat aprobat de Senatul UBB și este în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale OM nr. 6125/20.12.2016 privind

În atenția studenților din ani terminali care nu și-au ales un coordonator științific pentru lucrarea de licență/disertație

Studenţii din ani terminali care până la data de 1 martie 2023 nu vor avea un coordonator științific pentru lucrarea de licență/disertație, vor fi repartizați din oficiu pe locurile rămase libere, având în vedere distribuirea cât mai uniformă a numărului de lucrări pe cadre didactice. Studenții din ani terminali arondați specialzărilor de la Departamentul de

Anunț important pentru studenții anului II nivel licență și ai anului I nivel master privind alegerea unui coordonator pentru lucrarea de licență/disertație

Alegerea unui coordonator pentru lucrarea de licență/disertație se va putea face începând cu data de 1 noiembrie 2022.

Planificarea absolvenților la examenul de disertație, sesiunea septembrie 2022

Specializari din domeniul Informatica, limba romana, engleza si germana Specializari din domeniul Matematica, limba romana si engleza Specializari in limba maghiara Specializari din domeniul Stiinte ale Educatiei Candidații trebuie să fie prezenți cu 1 oră înainte de ora planificată (excepție făcând primul candidat care trebuie să fie prezent cu 20 de minute înainte de ora

Planificarea examenului de licență – Proba 2: Susținerea lucrării de licență sesiunea septembrie 2022

Informatica romana, engleza si germana Matematica romana, Matematica informatica romana si engleza Specializari in limba maghiara Candidații trebuie să fie prezenți cu 1 oră înainte de ora planificată (excepție făcând primul candidat care trebuie să fie prezent cu 20 de minute înainte de ora fixată). Identificarea candidaților se face în baza cărții de identitate /

Planificarea examenului de licență – Proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, sesiune septembrie 2022

Notă: Studenții vor fi prezenți în fața sălii cu 30 de minute înainte de ora planificată (excepție fac primii 3 planificați ai zilei, care se prezintă cu 20 de minute înainte) și vor avea asupra lor cartea de identitate. Informatica romana, engleza si germana Matematica romana, Matematica informatica romana si engleza Specializari in limba maghiara

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de disertație în sesiunea septembrie 2022

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de disertație în sesiunea septembrie 2022. 1. Se testează similaritatea lucrării de disertație folosind Turnitin: Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin; Se testează gradul de similaritate al lucrării de disertație folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru; Dacă pragul de 30%

Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de licenţă în sesiunea septembrie 2022

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de licență în sesiunea septembrie 2022. 1. Se testează similaritatea lucrării de licență folosind Turnitin: Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin; Se testează gradul de similaritate al lucrării de licență folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru; Dacă pragul de 30%

Planificarea examenului de licență – Proba 2: Susținerea lucrării de licență sesiunea iunie/iulie 2022

Informatica romana, engleza si germana Matematica romana, Matematica informatica romana si engleza Specializari in limba maghiara Candidații trebuie să fie prezenți cu 1 oră înainte de ora planificată (excepție făcând primul candidat care trebuie să fie prezent cu 20 de minute înainte de ora fixată). Identificarea candidaților se face în baza cărții de identitate /

Planificarea absolvenților la examenul de disertație, sesiunea iunie/iulie 2022

Specializari din domeniul Informatica, limba romana, engleza si germana Specializari din domeniul Matematica, limba romana si engleza Specializari in limba maghiara Specializari din domeniul Stiinte ale Educatiei Candidații trebuie să fie prezenți cu 1 oră înainte de ora planificată (excepție făcând primul candidat care trebuie să fie prezent cu 20 de minute înainte de ora