În atenția studenților anului II și III nivel licență și a studenților nivel master – calendarul elaborării lucrărilor de licență/disertație

În anul universitar 2023/2024 platforma de gestiune a lucrărilor de licență și disertație se deschide la data de 1 noiembrie, ora 8:00 – cadrele didactice pot atribui lucrări studenților anului II și III nivel licență și studenților nivel master începând cu această dată. Studenții anului I nivel licență își vor putea alege coordonator doar în anul II de studii.

Fiecare student al facultăţii trebuie să-şi aleagă un coordonator ştiinţific pentru elaborarea lucrării de licență/disertație. Coordonatorul trebuie să fie cadru didactic titular cu titlul de doctor. Asistenţii fără doctorat pot coordona lucrări de licenţă supervizaţi de un alt cadru didactic cu titlu de doctor. Temele pot fi propuse şi de firmele/instituţiile partenere, dar și în acest caz coordonatorul va fi un cadru didactic titular din facultate, cu titlul de doctor.

Pentru buna desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor începând cu anul 2023 se stabileşte următorul calendar:

 • Directorii de departament stabilesc numărul maxim de lucrări pe care un cadru didactic poate să le coordoneze la o promoţie.
  Termen: 30 octombrie (an II licență, an I master)

  • Fiecare departament stabilește acest maxim în funcție de numărul studenților relativ la numărul cadrelor didactice
  • Maxim 1/3 dintre studenții de la specializările de Matematică-Informatică (română și engleză) pot alege o lucrare de licență cu coordonatori de la Departamentul de Informatică
 • Studenţii îşi aleg un coordonator ştiinţific de comun acord cu acesta.
  Termen recomandat: 15 noiembrie (an III licență, an II master)

  • Coordonatorii cu locuri libere de la Departamentul de Informatică se văd în timp real în aplicația de gestiune a lucrărilor de licență/disertație: https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari.
  • Coordonatorul introduce în aplicaţia pentru gestionarea lucrărilor de licență/disertație numele studenţilor pe măsura ce îi acceptă pentru coordonare, pentru a permite celorlalți studenți să aibă acces la situația locurilor libere în timp real.
 • Studenţii care nu şi-au ales un coordonator sunt repartizați din oficiu pe locurile rămase libere, având în vedere distribuirea cât mai uniformă a numărului de lucrări pe cadre didactice.
  Termen: 1 martie (an III licență, an II master)
 • Studenții care realizează lucrarea de licență/disertație în colaborare cu specialiști externi, depun la secretariatul departamentului acordul de colaborare (conform anexei la Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat)
  Termen: 1 martie (an III licență, an II master)
 • Studenții încarcă în platforma de la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari:
  • versiunea finală a lucrării în format PDF, împreună cu abstractul în limba engleză integrat imediat după pagina de titlu;
  • arhivă ZIP conținând aplicația (dacă este cazul) și anexele;

  Termen: afișat pe site-ul facultății la începutul sem. II (an III licență, an II master)

 • În caz de forţă majoră (indisponibilitatea coordonatorului) un nou coordonator va fi propus de către prodecanul responsabil al secţiei, consultând conducătorii posibili. Noul coordonator va opera modificările necesare în aplicaţia pentru gestiunea lucrărilor de finalizare a studiilor.