II. és III. éves alapképzéses hallgatók és magiszteri hallgatók figyelmébe – szakdolgozatok és magiszteri dolgozatok megírásának ütemezése

A 2023–2024-es egyetemi tanévben a szakdolgozatok és magiszteri dolgozatok kezelésére szolgáló platform 2023. november 1-jén, szerdán reggel 8:00 órakor nyílik meg, így az oktatók ettől az időponttól kezdődően rendelhetik hozzá a dolgozatokat a II. és III. éves alapképzéses és a magiszteri hallgatók nevéhez. Az I. éves alapképzéses hallgatók majd a II. tanulmányi évben választhatják ki témavezető tanárukat.

A kar minden hallgatójának egy témavezető oktatót kell választania a szakdolgozat/magiszteri dolgozat elkészítése érdekében. A témavezető doktori fokozattal rendelkező főállású oktató kell legyen. A doktori fokozattal nem rendelkező tanársegédek is irányíthatnak szakdolgozatokat egy olyan oktató felügyelete mellett, akinek doktori fokozata van. Témákat a cégek/partnerintézmények is javasolhatnak, de ebben az esetben is a szakmai irányító doktori fokozattal rendelkező főállású oktató lesz a kar részéről.

A tanulmányzáró vizsgák megfelelő szintű lebonyolítása érdekében a 2023-as évtől kezdődően az alábbi ütemezés lesz érvényben:

 • Az intézetvezetők megállapítják az egy oktatóra eső maximális dolgozatszámot egy végzős évfolyamon.
  Határidő: 2023. október 30. (II. év alapképzés, I. év mesteri)

  • Ezt a maximális számot intézetenként kell leszögezni a hallgatók létszámának az oktatók létszámához való viszonya alapján.
  • A román és angol tannyelvű informatikai-matematika szakos hallgatók legtöbb 1/3-a választhatja szakdolgozata témavezetőjének az Informatika Intézethez tartozó oktatókat.
 • A hallgatók kiválasztják témavezető tanárukat a vele való megegyezés alapján.
  Javasolt határidő: 2023. november 15. (III. év alapképzés, II. év mesteri)

  • Az Informatika Intézethez tartozó, szabad hellyel rendelkező témavezetők neve valós időben megjelenik a szakdolgozatok és magiszteri dolgozatok kezelésére szolgáló felületen: https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari.
  • A témavezető beírja a szakdolgozatok/magiszteri dolgozatok kezelésére szolgáló felületre az általa irányításra elfogadott hallgatók nevét, hogy a többi hallgató számára is láthatóvá váljon valós időben a szabad helyek száma.
 • Azokat a hallgatókat, akik nem választottak témavezetőt, hivatalból beosztjuk az üresen maradt helyekre, figyelembe véve a dolgozatok számának az oktatókra eső minél arányosabb megoszlását.
  Határidő: 2024. március 1. (III. év alapképzés, II. év mesteri)
 • Azok a hallgatók, akik szakdolgozatukat/magiszteri dolgozatukat külső szakemberekkel való együttműködés keretében írják, az intézeti titkárságra együttműködési egyezményt nyújtanak be (A záróvizsga és magiszteri vizsga megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó Szabályzat melléklete szerint).
  Határidő: 2024. március 1. (III. év alapképzés, II. év mesteri)
 • A hallgatóknak a https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari oldalra fel kell tölteniük:
  • a szakdolgozat végleges változatát PDF formátumban, közvetlenül a címoldal után beillesztett angol nyelvű kivonattal együtt;
  • egy ZIP archívumba csomagolva az alkalmazást (amennyiben készült) és a mellékleteket.

  Határidő: közzétéve a kari honlapon a II. félév elején (III. év alapképzés, II. év mesteri)

 • Előre nem látott kényszerítő körülmény esetén (nem elérhető a szakmai irányító) a tagozatért felelős dékánhelyettes egy új témavezetőt fog javasolni, egyeztetve a lehetséges témavezetőkkel. Az új témavezető elvégzi a szükséges módosításokat a szakdolgozatok és magiszteri dolgozatok kezelésére szolgáló felületen.