Matematika és informatika

Az 1872-ben megalakult kolozsvári egyetemen sok híres matematikus tanított. Ezek közül megemlítjük a következőket:

 • Brassai Sámuel (1800–1897) Kolozsváron tanított 1872 és 1883 között.
 • Martin Lajos (1827–1897) Kolozsváron tanított 1872 és 1897 között.
 • Réthy Mór (1846–1925) Kolozsváron tanított 1874 és 1886 között.
 • Vályi Gyula (1855–1913) Kolozsváron tanított 1881 és 1911 között.
 • Farkas Gyula (1847–1930) Kolozsváron tanított 1887 és 1915 között.
 • Schlesinger Lajos (1864–1933) Kolozsváron tanított 1897 és 1911 között.
 • Klug Lipót (1854–1945) Kolozsváron tanított 1897 és 1917 között.
 • Fejér Lipót (1880–1959) Kolozsváron tanított 1905 és 1911 között.
 • Riesz Frigyes (1880–1956) Kolozsváron tanított 1911 és 1919 között.
 • Haar Alfréd (1885–1933) Kolozsváron tanított 1912 és 1919 között.
 • Szőkefalvi-Nagy Gyula (1887–1953) Kolozsváron tanított 1915 és 1921, majd 1940 és 1944 között.
 • Borbély Samu (1907–1984) Kolozsváron tanított 1941 és 1944 között.
 • Dávid Lajos (1881–1962) Kolozsváron tanított 1940 és 1944 között.
 • Varga Ottó (1909–1969) Kolozsváron tanított 1940 és 1944 között.

Kolumbán József: A kolozsvári matematikai iskola kialakulása

Oláh-Gál Elvira beszélgetése Kolumbán József matematikussal

Balázs Márton, Szenkovits Ferenc: Az erdélyi magyar matematikusok, csillagászok és informatikusok tudományos munkássága az 1945–1990 időszakban (Műszaki Szemle 2007,37)

Kása Zoltán, Robu Judit, Varga Ibolya: Az informatika oktatásának múltja és jelene a kolozsvári egyetemen

Kása Zoltán, Robu Judit: Informatikusképzés magyarul Erdélyben (elhangzott 2005 augusztusában az „Informatika a felsőoktatásban” elnevezésű konferencián)

Erdélyi magyar matematikusok és informatikusok listája

A Ferenc József Tudományegyetem matematikusai

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság kiadványai (sok matematikai vonatkozású cikkel)

Kása Zoltán, Kolumbán József: Erdélyi magyar matematikusok és informatikusok kutatásai 2002 és 2013 között