Informatikai-matematika szakterület

A tanulmányi program neve: Informatikai-matematika
Megszerezhető minősítés Matematikai alapképzés (BA)
A képzés időtartama (megszerezhető ECTS kreditpontok) 3 év – 6 félév; 180 kredit
Képzési forma nappali képzés
Felsőoktatási intézmény megnevezése Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
Kar / Intézet Matematika és Informatika Kar
Kapcsolattartó személy dr. Marcel Adrian ŞERBAN egyetemi adjunktus
Telefon +40 264 430500
Fax +40 264 591906
E-mail mserban@math.ubbcluj.ro
Honlap www.cs.ubbcluj.ro
Az alapképzés szakiránya Informatikai-matematika
Célcsoport Középiskolai reál tagozatos osztályokban tanuló diákok, természettudományi, közgazdaság-tudományi, vagy műszaki alapképzést elvégzett egyetemisták, akik szeretnék megérteni és használni az alapvető matematikai struktúrákat, valamint az informatika alapjait, alapvető szoftverfejlesztési módszereket.
Bejutási feltételek
 • Írásbeli felvételi vizsga Matematikából vagy Informatikából
 • Matematika vagy informatika érettségi jegy beszámítható

A részletes bejutási feltételeket a www.cs.ubbcluj.ro oldalon lehet megtekinteni
* A bejutási feltételek változhatnak

Továbbtanulási lehetőségek Az informatikai-matematika alapképzés lehetővé teszi a diákok számára, hogy mesteri tanulmányokban vegyenek részt, és/vagy a tanügyben, szoftverfejlesztő cégnél, közigazgatásban, iparban, vagy a pénzügyben kamatoztassák tudásukat.
A szak leírása A szak célja, hogy a diákok megértsék és használni tudják az alapvető matematikai struktúrákat, hogy átadják és értékesítsék az elsajátított fogalmakat és módszereket, hogy megtanulják, megértsék és alkalmazzák az újabb tudományos eredményeket, és hogy matematikai szemszögből is meg tudják közelíteni a más tudományokban megjelenő feladatokat.Alaptantárgyak: Algebra (I-III.), Matematikai Analízis (I-III.), Geometria  (I-III.), Differenciálegyenletek és dinamikus rendszerek, Komplex függvénytan, Számelmélet, Matematikai szoftverek, A programozás alapjai, A számítógépes rendszerek felépítése, Operációs rendszerek, Adatbázisok, Valószínűségszámítás és statisztika, Software engineering, Mesterséges intelligencia
A képzési program célja Az alapképzés célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a következő kompetenciákat:

 • matematikai és informatikai alapismeretek elsajátítása;
 • algoritmusok kidolgozása és modern számítógépes rendszerek használata;
 • új tudományos és didaktikai megközelítések és módszerek létrehozása és implementációja;
 • új információs technológiák használata, információ feldolgozás, adatbázisok kezelése;
 • az alap és kiegészítő ismeretek használata a tanulmányok mesteri képzésen való elmélyítéséhez, a matematika vagy matematikához kapcsolódó tudományágak területén;
Szakosodás / Szakterületek Alapvető képzettség a matematika főbb területein:

 • Algebra (Alap algebrai struktúrák, Lineáris algebra)
 • Geometria (Analitikus geometria, Differenciálgeometria)
 • Matematikai analízis (Számítások, Topológiák, Funkcionálanalízis, Optimalizáció, Komplex analízis)
 • Differenciálegyenletek
 • Valószínűségszámítás és statisztika
 • Matematikai modellek más tudományágakban
 • A programozás alapjai
 • Adatstruktúrák és algoritmusok
 • Matematikai szoftverek
 • Számítógépes rendszerek
 • Operációs rendszerek
 • Adatbázisok
Egyéb elsajátítható készségek Software engineering, Mesterséges intelligencia, Numerikus analízis, A matematika története
Oktatás: pedagógiai elméletek a matematika és informatika tanításában, Az oktatás pszichológiája, Tudományos dolgozatok elkészítésének módszertana
Gyakorlati képzés a matematika és informatika tanításának gyakorlata
Záróvizsga A záróvizsga az alap- és szakismereteket felmérő írásbeli vizsgából, valamint egy magiszteri dolgozat szóbeli megvédéséből áll. A hallgatónak be kell bizonyítania, hogy megértette és át tudja adni az alapmatematikában megjelenő módszereket, elméleteket és tudást.
Megszerzett képességek és készségek Általános képességek

 • a megszerzett alaptudás és módszerek továbbadása és értékesítése;
 • a matematikai jellegű, más tudományágakban felmerülő kérdések megértése és megközelítése;
 • az állandó tanulás képessége, a naprakész tudományos eredmények megértése és alkalmazása;
 • az elemzés és összegzés képessége;
 • az önálló és/vagy csoportos munka képessége problémamegoldás esetén, meghatározott szakmai keretben;
 • írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, valamint a matematikai alapok ismerete;
 • informatikai alapismeretek elsajátítása, szoftverfejlesztési alapismeretek elsajátítása;
 • modern információs technológiák használata, információfeldolgozás, adatbázis-kezelés, amelyek felhasználhatóak közgazdasági, adminisztratív, tanulmányi vagy kutatói intézetekben;

Speciális képességek

 • matematikai alapismeretek elsajátítása, szoftverfejlesztési alapismeretek elsajátítása;
 • algoritmusok megírásának, valamint modern számítógépes rendszerek használatának képessége;
 • új tudományos és didaktikai megközelítések és módszerek felhasználása;
 • az alap és kiegészítő ismeretek használata a tanulmányok mesteri képzésen való elmélyítéséhez, a matematika vagy matematikához kapcsolódó tudományágak területén;
 • az elemzés, összegzés és modellezés képessége- szükség esetén statisztikai, vagy számítógépes módszerek használata;
 • iskolákban használatos számítógépes szoftver használata és karbantartása
Munkalehetőség, a tudományos tevékenységek potenciális szakterülete Az alapfokú képzést megszerző matematikus, amennyiben elvégzi a pedagógiai modult is, taníthat állami vagy magán középiskolai oktatási intézményben. Ezen kívül dolgozhat a közgazdaságban vagy a közigazgatásban, olyan területeken, ahol szükség van matematikai és informatikai ismeretekre.