Ridicarea diplomelor de licență pentru absolvenții promoției 2023, care au susținut examenul de licență în sesiunea iulie 2023

Absolvenții promoției 2023, care au susținut examenul de licență în sesiunea iulie 2023, se pot prezenta la Serviciul Acte de Studii pentru ridicarea diplomelor de licență.

Toate informațiile cu privire la ridicarea diplomelor sunt disponibile la adresa: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/invatamant/acte_studii.