Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de licenţă în sesiunea iulie 2024

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de licență în sesiunea iulie 2024.

 1. Se testează similaritatea lucrării de licență folosind Turnitin:
  • Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin;
  • Se testează gradul de similaritate al lucrării de licență folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru;
  • Dacă pragul de 20% (modificat conform HS39/18.03.2024) este depășit din motive bine întemeiate (ex. bibliografie, articol propriu publicat etc), împreună cu coordonatorul științific se stabilesc filtrele care se aplică și se generează astfel raportul de similaritate.
 2. Dacă este cazul, în perioada 10-12 iunie 2024 se depune cererea de recunoaștere/echivalarea unei probe a examenului de licență promovată într-o sesiune anterioară prin email la adresa recunoasteri@math.ubbcluj.ro.
 3. Studenții se asigură în timp util că au acces la platforma https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari și că în platformă le apare numele profesorului coordonator.
 4. Până la data de 10 iunie 2024, ora 18:00 se încarcă în platforma de la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari:
  • versiunea finală a lucrării în format PDF, împreună cu abstractul în limba engleză integrat imediat după pagina de titlu;
  • o arhivă ZIP conținând aplicația (dacă este cazul) și anexa 5 (Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de licență);
 5. Până la data de 20 iunie 2024, ora 14:00, cadrele didactice îndrumătoare își vor da acordul pentru susținere; studenții ale căror lucrări de licență nu au primit avizul cadrului didactic până la această dată/oră, nu vor fi acceptați la înscriere pentru examenul de licență.
 6. În perioada 21-26 iunie 2024 se înscriu pentru susținerea examenului de licență, prin încărcarea scanată a documentelor la adresa: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/ după cum urmează:Documente scanate într-un singur fișier în format PDF necesare pentru înscriere (vă rugam concatenați toate fișierele într-un singur fișier PDF având numele de forma „Nume Inițială părinte Prenume.pdf” – ex. „POPESCU I. IOAN-VASILE.pdf” și încărcați acest document în câmpul „Cerere” din platforma de înscrieri):
  • Certificatul de naștere – copie scanată în format pdf;
  • Pașaport – pentru cetățenii străini;
  • Diploma de Bacalaureat – copie scanată în format pdf
  • Foaia matricolă de la liceu – copie scanată în format pdf;
  • Cerere tip de înscriere – după completare se va lista, semna și trimite în format pdf;
  • Doar absolvenții care nu au atestat/certificat de competență lingvistică valabil, sunt rugați să atașeze o copie scanata a noului certificat de competență lingvistică.

  Nota: Fotografiile tip buletin de identitate se vor depune de către absolvenți în format fizic (2 poze mărimea ¾) la secretarul comisiei de susținere a lucrării de licență, în momentul intrării în sala pentru susținerea lucrării de licență. Cele 2 poze vor fi introduse într-un plic, iar pe plic se scrie Numele, inițiala tatălui și Prenumele, Specializarea, Linia de studiu, Examen de licență sesiunea iulie 2024. Spre exemplu:

  POPESCU I. IOAN-VASILE
  Informatica (în limba engleza)
  Examen de Licență sesiunea iulie 2024

  Pentru promoțiile mai vechi, absolvenții sunt rugați odată cu încărcarea cererii de înscriere la examenul de licență să trimită și următoarele documente (vă rugăm concatenați toate fișierele într-un singur fișier PDF având numele de forma „Nume Inițială părinte Prenume.pdf” – ex. „POPESCU I. IOAN-VASILE.pdf” și încărcați acest document în câmpul „Cerere” din platforma de înscrieri):

  • Certificatul de naștere – copie scanată în format pdf;
  • Pașaport – pentru cetățenii străini;
  • Diploma de Bacalaureat – copie scanată în format pdf
  • Foaia matricolă de la liceu – copie scanată în format pdf;
  • Cerere tip de înscriere – după completare se va lista, semna și trimite în format pdf;
  • Doar absolvenții care nu au atestat/certificat de competență lingvistică valabil, sunt rugați să atașeze o copie scanata a noului certificat de competență lingvistică. Nota: Fotografiile tip buletin de identitate se vor depune de către absolvenți în format fizic (2 poze mărimea ¾) la secretarul comisiei de susținere a lucrării de licență, în momentul intrării în sala pentru susținerea lucrării de licență. Cele 2 poze vor fi introduse într-un plic, iar pe plic se scrie Numele, inițiala tatălui și Prenumele, Specializarea, Linia de studiu, Examen de licență sesiunea iulie 2024. Spre exemplu: POPESCU I. IOAN-VASILE
   Informatica (în limba engleză)
   Examen de Licență sesiunea iulie 2024
  • Dovada achitării taxei pentru cei care sunt la a treia prezentare la examenul de licență sau absolvenții promoțiilor 2021 și anterioare 2021 (1500 RON).

In data de 28 iunie 2024 secretarii comisiilor examenului de licență vor afișa repartizarea candidaților pentru proba scrisă care se desfășoară față în față a examenului de licență, urmând a fi afișată ulterior și planificarea pentru susținerea lucrării de licență.

Planificarea probelor examenului de licență:

Proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, proba scrisa în sistemul față în față: 1 iulie 2024;

Afisarea rezultatelor la proba scrisă: 2 iulie 2024, ora 9,00

Depunerea contestațiilor: 2 iulie 2024  între orele 9,00-14,00 la adresa de email: cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro

Rezolvarea contestațiilor: 3 iulie 2024, ora 12,00

Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență  (examen oral) în sistemul față în față: 3-5 iulie 2024

NOTĂ: Consiliul Facultății își rezervă dreptul de a compatibiliza calendarul pentru desfășurarea examenului de licență cu reglementările ulterioare care pot să apară.