Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de disertație în sesiunea iulie 2024

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de disertație în sesiunea iulie 2024.

 1. Se testează similaritatea lucrării de disertație folosind Turnitin:
  • Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin;
  • Se testează gradul de similaritate al lucrării de licență folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru;
  • Dacă pragul de 20% (modificat conform HS39/18.03.2024) este depășit din motive bine întemeiate (ex. bibliografie, articol propriu publicat etc), împreună cu coordonatorul științific se stabilesc filtrele care se aplică și se generează astfel raportul de similaritate.
 2. Studenții se asigură în timp util că au acces la platforma https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari și că în platformă le apare numele profesorului coordonator.
 3. Până la data de 10 iunie 2024, ora 18:00 încarcă în platforma de la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari:
  • versiunea finală a lucrării în format PDF, împreună cu abstractul în limba engleză integrat imediat după pagina de titlu;
  • o arhivă ZIP conținând aplicația (dacă este cazul) și anexa 5 (Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de licență);
 4. Până la data de 20 iunie 2024, ora 14:00, cadrele didactice îndrumătoare își vor da acordul pentru susținere; studenții ale căror lucrări de licență nu au primit avizul cadrului didactic până la această dată/oră, nu vor fi acceptați la înscriere pentru examenul de disertație.
 5. În perioada 21-26 iunie 2024 se înscriu pentru susținerea lucrării de disertație, prin încărcarea documentelor scanate la adresa: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/, a documentelor prevăzute mai jos:Documente scanate în format PDF într-un singur fișier necesare pentru înscriere (vă rugăm concatenați toate fișierele într-un singur fișier PDF având numele de forma „Nume Inițială părinte Prenume.pdf” – ex. „POPESCU I. IOAN-VASILE.pdf” și încărcați acest document în câmpul „Cerere” din platforma de înscrieri):
  • Certificatul de naștere – copie scanată în format pdf;
  • Pașaport – pentru cetățenii străini;
  • Diploma echivalentă acesteia; – diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia;
  • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia – pentru absolvenții altor universități decat cei ai UBB.
  • Foaia matricolă de la liceu – copie scanată în format pdf;
  • Documentul care a permis accesul la studii, in cazul cetățenilor străini
  • Cerere tip de înscriere – după completare se va lista, semna și trimite în format pdf;

  Pentru promoțiile mai vechi, absolvenții sunt rugați odată cu trimiterea cererii de înscriere la examenul de disertație să trimită următoarele documente scanate in format pdf într-un singur fisier (vă rugăm concatenați toate fișierele într-un singur fișier PDF având numele de forma „Nume Inițială părinte Prenume.pdf” – ex. „POPESCU I. IOAN-VASILE.pdf” și încărcați acest document în câmpul „Cerere” din platforma de înscrieri):

  • Certificatul de naștere – copie scanată în format pdf;
  • Pașaport – pentru cetățenii străini;
  • Diploma echivalentă acesteia; – diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia;
  • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia – pentru absolvenții altor universități decat cei ai UBB.
  • Foaia matricolă de la liceu – copie scanată în format pdf;
  • Documentul care a permis accesul la studii, in cazul cetățenilor străini
  • Cerere tip de înscriere – după completare se va lista, semna și trimite în format pdf;
  • Dovada achitării taxei pentru cei care sunt la a treia prezentare la examenul de disertație sau absolvenții promoțiilor 2021 și anterioare 2021 (1500 RON);
 6. In data de 28 iunie 2024 vor fi afișate informațiile cu privire la planificarea examenului de disertație.
 7. În perioada 2-3 iulie 2024 participă față în față la prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

NOTĂ: Consiliul Facultății își rezervă dreptul de a compatibiliza calendarul pentru desfășurarea examenului de disertație cu reglementările ulterioare care pot să apară.