Anunţuri din categoria: Reglementări interne ale facultăţii

Regulamentul Facultății de Matematică și Informatică privind alegerea în funcții și structuri de conducere

aprobat în ședința Consiliului facultății din 21 noiembrie 2023 Regulamentul Facultății de Matematică și Informatică privind alegerea în funcții și structuri de conducere

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Facultății de Matematică și Informatică

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Facultății de Matematică și Informatică

Hotărârea nr. 72/26.01.2023 a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind utilizarea grantului doctoral începând anul cu anul universitar 2022-2023

aprobat în Consiliului facultăţii din data de 20 ianuarie 2023 Consiliul facultăţii, având în vedere Metodologia UBB privind utilizarea fondurilor de cercetare din granturile doctorale aprobată de CA al UBB în data de 2.12.2014 şi Hotărârea Nr. 2938/21.03.2022 a CA al UBB privind distribuția grantului doctoral pe categorii de cheltuieli începând cu anul universitar 2021-2022,

Regulament privind alegerile la nivel de departament (consiliul departamentului, directorul departamentului, reprezentanţii departamentului în Consiliul facultăţii) din cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică

Regulament privind alegerile la nivel de departament (consiliul departamentului, directorul departamentului, reprezentanţii departamentului în Consiliul facultăţii) din cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică

Regulamentul de Organizare și Funcţionare a Facultăţii de Matematică şi Informatică

Regulamentul de Organizare și Funcţionare a Facultăţii de Matematică şi Informatică

Hotărârea Consiliului Facultății privind modalitatea de desfășurare a activităților didactice la Facultatea de Matematică și Informatică în semestrul II al anului universitar 2021/2022, în condițiile ridicării stării de alertă

Nr. 350/15.03.2022 În conformitate cu Hotărârea Senatului nr. 46/14.03.2022, în semestrul II al anului universitar 2021/2022, în condițiile ridicării stării de alertă, activitățile didactice la Facultatea de Matematică și Informatică se vor desfășura astfel: Începând cu 28 martie 2022, toate activitățile didactice (curs, seminar, laborator), la toate tipurile de discipline (obligatorii, opționale, facultative), la toate

Hotărâre privind modalitatea de calcul a mediei ponderate la Facultatea de Matematică și Informatică în semestrul II al anului universitar 2021/2022

Hotărâre privind modalitatea de calcul a mediei ponderate la Facultatea de Matematică și Informatică în semestrul II al anului universitar 2021/2022

Modalitatea de desfășurare a activităților didactice la Facultatea de Matematică și Informatică în semestrul II al anului universitar 2021/2022

Aprobată de Consiliul Facultăţii la şedinţa din data de 25.01.2022 prin Hotărârea nr. 124/26.01.2022 a Consiliului Facultăţii Dragi studenți, Pentru a asigura o calitate crescută a actului academic, dar și protecția sănătății comunității noastre, la Facultatea de Matematică și Informatică activitățile didactice se vor desfășura în sistem hibrid: prezență fizică și online. Astfel: La nivel

Regulamente în vederea acordării gradaţiilor de merit la Facultatea de Matematică şi Informatică, Departamentul de Matematică şi Departamentul de Informatică

Aprobate de Consiliul Facultăţii din data de 25 ianuarie 2022 Regulament gradatii merit Departamentul de Informatica 2022.pdf Regulament gradatii merit Departamentul de Matematica 2022.pdf

Modalitatea de continuare a activitatilor didactice si de desfasurare a examenelor in sesiunea de examene si restante aferente semestrului I al anului universitar 2021/2022

Aprobată de Consiliul Facultăţii la şedinţa din data de 23 noiembrie 2021 prin Hotărârea 2025/24.11.2021 a Consiliului Facultăţii, modificat in sedinta Consiliului Facultatii din data de 03.12.2021 prin Hotărârea 2040/06.12.2021 a Consiliului Facultăţii Dragi studenți, Începând cu data de 3 ianuarie 2022, activitățile didactice la Facultatea de Matematică și Informatică se vor desfășura în scenariul 2,