Regulamente în vederea acordării gradaţiilor de merit la Facultatea de Matematică şi Informatică, Departamentul de Matematică şi Departamentul de Informatică

Aprobate de Consiliul Facultăţii din data de 25 ianuarie 2022

Regulament gradatii merit Departamentul de Informatica 2022.pdf
Regulament gradatii merit Departamentul de Matematica 2022.pdf