Modalitatea de desfășurare a activităților didactice la Facultatea de Matematică și Informatică în semestrul II al anului universitar 2021/2022

Aprobată de Consiliul Facultăţii la şedinţa din data de 25.01.2022
prin Hotărârea nr. 124/26.01.2022 a Consiliului Facultăţii

Dragi studenți,

Pentru a asigura o calitate crescută a actului academic, dar și protecția sănătății comunității noastre, la Facultatea de Matematică și Informatică activitățile didactice se vor desfășura în sistem hibrid: prezență fizică și online. Astfel:

 • La nivel licență:
  • activitățile didactice de curs se vor desfășura online;
  • activitățile didactice de seminar/laborator la disciplinele opționale și facultative se vor desfășura online;
  • activitățile didactice de seminar/laborator la disciplinele obligatorii se vor desfășura față în față;
  • activitățile didactice online pot să se transforme în activități față în față dacă spațiul facultății permite acest lucru
  • toate activitățile didactice vor fi oferite online pentru studenții aflați într-una dintre situațiile de mai jos (atestate prin adeverință medicală de la medicul de familie sau medicul specialist):
   1. cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;
   2. cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 și se află în carantină la domiciliu/carantină instituționalizată;
   3. cei care au fost testați și așteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care prezintă simptome, care a fost testată și care așteaptă rezultatele;
   4. cei care fac parte dintr-o grupă de risc, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant;
   5. cei care au alte probleme medicale care fac imposibilă participarea lor la activități față în față.
 • La nivel master:
  • toate activitățile didactice se vor desfășura online.
 • La nivel postuniversitar:
  • toate activitățile didactice se vor desfășura online.

Privitor la sesiunea de examene si restante, semestrul II, an universitar 2021/2022:

 • Examenele scrise din sesiune vor fi organizate față în față;
 • Examenele orale și cele bazate pe evaluare de proiecte pot fi organizate online;
 • Colocviile pot fi organizate online.

În funcție de evoluția situației epidemiologice, scenariile de desfășurare a activității pot fi revizuite.

Formularul de cerere pentru participarea la activitățile didactice în sistem online se completeaza folosind link-urile de mai jos: