Regulamentul Facultății de Matematică și Informatică privind alegerea în funcții și structuri de conducere

aprobat în ședința Consiliului facultății din 21 noiembrie 2023

Regulamentul Facultății de Matematică și Informatică privind alegerea în funcții și structuri de conducere