« ȘCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ »

Hotărârea nr. 72/26.01.2023 a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind utilizarea grantului doctoral începând anul cu anul universitar 2022-2023

aprobat în Consiliului facultăţii din data de 20 ianuarie 2023

Consiliul facultăţii, având în vedere Metodologia UBB privind utilizarea fondurilor de cercetare din granturile doctorale aprobată de CA al UBB în data de 2.12.2014 şi Hotărârea Nr. 2938/21.03.2022 a CA al UBB privind distribuția grantului doctoral pe categorii de cheltuieli începând cu anul universitar 2021-2022, aprobă următoarea hotărâre:

  • Fondul de cercetare alocat fiecărui student-doctorand în stagiu la forma cu frecvenţă buget este de 50% din fondul de cercetare asociat grantului doctoral: 5250 lei pentru anul universitar 2022-2023 (50% din 10500 lei, conform HCA nr. 2938/21.03.2022).
  • Fondul de cercetare alocat studenţilor-doctoranzi, într-un an universitar, poate fi utilizat, la propunerea doctorandului şi cu avizul conducătorului ştiinţific, a directorului Şcolii Doctorale de Matematică şi Informatică şi a decanului facultăţii pentru:
    • cheltuieli materiale, servicii și echipamente aferente programului de cercetare (maxim 20% din fondul de cercetare alocat studentului-doctorand);
    • cheltuieli pentru deplasări în teren în scopul realizării programului de cercetare;
    • cheltuieli pentru participarea la conferinţe ştiinţifice/workshop-uri, școli de vară, stagii de cercetare, publicarea de articole științifice.
  • Accesarea fondurilor de mai sus se face pe bază de referat de necesitate și memoriu justificativ.
  • Evidenţa cheltuielilor efectuate de studenţii doctoranzi este ţinută de secretarul Şcolii Doctorale.