« ȘCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ »

Plan de învățământ – Școala Doctorală de Matematică și lnformatică, an universitar 2023-2024

Plan de învățământ – Școala Doctorală de Matematică și lnformatică, an universitar 2023-2024

Domeniul Codul disciplinei Semestrul (se alocă 12 săptămâni) Denumirea disciplinei (în limba română și în limba engleză) Limba în care se va preda disciplina Titularul/ titularii de disciplină Număr de ore alocat pe săptamână - Curs Număr de ore alocat pe săptămână – Seminar/ Lucrari aplicative Număr de credite alocat în cazul evaluării
Matematică MDE3132 1 Capitole speciale de aproximare a funcțiilor / Special topics on approximation of functions Engleză Prof. dr. Agratini Octavian 2 1 10
Matematică MDE3134 1 Introducere în Algebra Omologică / lntroduction in Homological Algebra Engleză Prof. dr. Breaz Simion 2 1 10
Matematică MDE3135 1 Etică și integritate academică / Academic ethics and integrity Engleză Conf. dr. Cătinaș Teodora 2 1 10
Matematică MDE8172 1 Metode numerice si aplicatii / Numerical Methods and applications Engleză Conf. dr. Cătinaș Teodora 2 1 10
Matematică MDE3136 1 Capitole speciale de teoria categoriilor / Special Chapters of Category Theory Engleză Prof. dr. Crivei Septimiu 2 1 10
Matematică MDE3137 1 Mecanica computațională a fluidelor / Computational fluid dynamics Engleză Prof. dr. Groșan Teodor 2 1 10
Matematică MDE3139 1 Capitole speciale de analiză complexă / Special topics in complex analysis Engleză Prof. dr. Kohr Mirela 2 1 10
Matematică MDE3141 1 Capitole speciale de mecanica fluidelor / Special topics in fluid mechanics Engleză Prof. dr. Kohr Mirela 2 1 10
Matematică MDE3143 1 Direcții noi în transportul optimal / New trends in optimal transportation Engleză Prof. dr. Kristaly Alexandru 2 1 10
Matematică MDE3144 1 Inegalități geometrice pe varietăți / Geometric inequalities on manifolds Engleză Prof. dr. Kristaly Alexandru 2 1 10
Matematică MDE3145 1 Teoria reprezentarilor grupurilor finite / Representation theory of finite groups Engleză Prof. dr. Mărcuș Andrei 2 1 10
Matematică MDE3147 1 Teoria punctului fix și aplicații / Fixed Point Theory and Applications Engleză Prof. dr. Petrușel
Adrian
2 1 10
Matematică MDE8173 1 Geometrie și topologie simplectică / Symplectic geometry and topology Engleză Conf.dr Pintea Cornel - Sebastian 2 1 10
Matematică MDE8174 1 Differential Equations: a dynamical systems approach / Ecuații diferențiale: o abordare din perspectiva sistemelor dinamice Engleză Conf.dr Buică Adriana 2 1 10
lnformatică MDR8161 1 Capitole speciale de Data Mining / Advanced Data Mining Techniques Română Prof. dr. Andreica Anca 2 1 10
lnformatică MDE8164 1 Metode avansate de învățare automată / Advanced machine learning methods Engleză Prof. dr. Czibula Gabriela 2 1 10
lnformatică MDE8166 1 Inginerie software bazată pe căutare / Search-based software engineering Engleză Prof. dr. Czibula Istvan-Gergely 2 1 10
lnformatică MDR8167 1 Metode computaționale inteligente pentru bunăstarea socială / Computational Intelligent Methods for Social Good Română Prof. dr. Dioșan Laura 2 1 10
lnformatică MDE8168 1 Etică și integritate academică / Academic ethics and integrity Engleză Prof. dr. Pârv Bazil 2 1 10
lnformatică MDE8169 1 Paradigme de programare: concepte de bază și avansate / Programming paradigms: basic and advanced concepts Engleză Prof. dr. Pârv Bazil 2 1 10
lnformatică MDE8170 1 Proiectarea sistemelor software: șabloane și principii / Software design: design principles and patterns Engleză Prof. dr. Pârv Bazil 2 1 10
lnformatică MDE8171 1 Capitole speciale de analiza datelor / Special chapters of data analysis Engleză Prof. dr. Pop Horia-Florin 2 1 10