Hotărârea Consiliului Facultății privind modalitatea de desfășurare a activităților didactice la Facultatea de Matematică și Informatică în semestrul II al anului universitar 2021/2022, în condițiile ridicării stării de alertă

Nr. 350/15.03.2022

În conformitate cu Hotărârea Senatului nr. 46/14.03.2022, în semestrul II al anului universitar 2021/2022, în condițiile ridicării stării de alertă, activitățile didactice la Facultatea de Matematică și Informatică se vor desfășura astfel:

  • Începând cu 28 martie 2022, toate activitățile didactice (curs, seminar, laborator), la toate tipurile de discipline (obligatorii, opționale, facultative), la toate programele de studiu se vor desfășura față în față (activitățile de curs pot fi transmise şi online la decizia titularului de disciplină și dacă infrastructura existentă permite acest lucru);
  • Pauza va fi de 10 minute, păstrând astfel intervalele curente din orar;
  • Până în 28 martie 2022, toate activitățile didactice se vor desfășura în același scenariu în care a început semestrul II al anului universitar 2021/2022.

DECAN,
Prof.dr. Anca Andreica