Anunț privind completarea contractelor de studiu pentru anul universitar 2024/2025

Studenții din anul I și II nivel licență și anul I master (an universitar 2023/2024) au obligația să completeze Contractul de studii pentru anul universitar 2024/2025 în aplicația AcademicInfo în perioada 1-31 mai 2024.

Lista de cursuri opționale și planurile de învățământ sunt disponibile la adresa:

https://www.cs.ubbcluj.ro/planuri-de-invatamant-valabile-in-anul-universitar-2024-2025/.

Alegerea se face în urma consultării fișelor de disciplină disponibile la adresa:

https://www.cs.ubbcluj.ro/fisele-disciplinelor-din-planul-de-invatamant-2024-2025/.

Contractele de studiu vor fi completate conform următorului calendar:

 1. În perioada 1 mai – 19 mai 2024 se completează contractul de studii pentru anul universitar 2024/2025 în aplicația ACADEMIC INFO la adresa https://academicinfo.ubbcluj.ro/.
 2. La completarea cursurilor opționale vă rog să respectați următoarele precizări:
  • Studenții au posibilitatea ca, pe toată durata studiilor, să-și aleagă în contul a cel mult o disciplină opțională, o disciplină de la alte specializări ale facultăților din Universitatea Babeș-Bolyai, sau din cadrul specializărilor din facultate respectând condiționările din planurile de învățământ ale respectivelor specializări și numărul de credite alocat, în locul unor cursuri opționale din planul de învățământ al programului de studiu/specializării urmate. Creditele alocate pentru aceste discipline se echivalează cu cele fixate pentru disciplinele opționale pe care acestea le înlocuiesc, cu condiția ca numărul de credite al disciplinei alese să fie mai mare sau egal cu numărul de credite al disciplinei opționale pe care o înlocuiește.
  • Studenții facultății pot alege, din oferta de discipline obligatorii ale facultății cu condiția ca disciplina obligatorie pe care o alege ca și curs opțional să nu se regăsească cu același cod și denumire a disciplinei în planul de învățământ al programului de studiu la care este înmatriculat studentul.
  • Disciplinele obligatorii pot să înlocuiască o disciplină opțională cu condiția ca studenții care optează pentru disciplina respectivă să nu depășească cu maxim 15 studenți/an de studiu. Dacă va fi cazul și numărul celor care au optat este mai mare, se vor lua primii 15 studenți în ordinea înscrierii, iar restul studenților sunt obligați să opteze pentru o altă disciplină.
  • Și în cazul disciplinelor obligatorii pentru care optează studenții ca și cursuri opționale, creditele alocate pentru aceste discipline se echivalează cu cele fixate pentru disciplinele opționale pe care acestea le înlocuiesc, cu condiția ca numărul de credite al disciplinei alese să fie mai mare sau egal cu numărul de credite al disciplinei opționale pe care o înlocuiește.
 3. În data de 21 mai 2024 se stabilește la nivelul conducerii facultății cursurile opționale care vor fi normate pentru anul universitar 2024/2025.
 4. În data de 22 mai 2024 de la secretariatul facultății se vor șterge toate cursurile opționale care nu se vor norma în anul universitar 2024/2025. Lista cursurilor opționale finale va fi afișată în data de 22 mai 2024, după orele 16,00 pe site-ul facultății la secțiunea https://www.cs.ubbcluj.ro/planuri-de-invatamant-valabile-in-anul-universitar-2024-2025/, listă pe care vă rugăm să o consultați.
 5. În perioada 22 mai – 31 mai 2024 studenții care au modificări în lista cursurilor opționale alese, respectiv nu au fost propuse spre normare, își vor reface contractul de studii pentru a finaliza completarea corecta a contractelor de studii.

Dacă în urma primei etape un curs opțional nu are suficienți studenti înscriși, atunci acest curs este șters din ofertă, iar studenții care l-au ales vor trebui sa-si aleagă un alt curs opțional în etapa 2.

În plus, există și limită maximă a numărului de studenți la un curs, deci e recomandat ca alegerea cursurilor opționale să se facă cât mai din timp.

Studenții sunt rugați insistent să își aleagă cursuri opționale din oferta facultății noastre și în semestrul în care acestea sunt oferite, deoarece alte facultăți nu își vor adapta orarul pentru studenții facultății, existând astfel riscul ca studenții să nu poată participa la cursurile și seminariale respective. De asemenea, recomandăm ca studenții din anul terminal să nu înlocuiască cursuri opționale din ultimul semestru al anului terminal cu cursuri din anii mai mici. Structura din ultimul semestru al anului terminal este de 12 săptămâni, iar pentru anii mai mici de 14 săptămâni, iar sesiunea de examene pentru anii mici diferă față de sesiunea pentru anul terminal.

În situația în care există întrebări sau neclarități, studenții sunt rugați să se adreseze tutorilor de grupă. Lista tutorilor este disponibilă la adresa: https://www.cs.ubbcluj.ro/studenti/tutoriat/lista-tutorilor/.