A 2024–2025-ös egyetemi tanévre szóló tanulmányi szerződések kitöltése

A 2024. május 1. és május 31. közötti időszakban az I. és II. éves (alapképzés), valamint az I. éves (magiszteri képzés, 2023/2024-es egyetemi tanév) hallgatóknak az Academic Info oldalon ki kell tölteniük a tanulmányi szerződéseket.

Az opcionális tantárgyak és a tantervek megtekinthetők a kari honlapon, az alábbi linkre kattintva: https://www.cs.ubbcluj.ro/tantervek-a-2024-2025-os-egyetemi-tanevre/

Az opcionális tantárgyakat az alábbi oldalon elérhető tantárgyi adatlapok megtekintését követően lehet kiválasztani: https://www.cs.ubbcluj.ro/tantargyi-adatlapok-a-2024-2025-os-tantervek-alapjan/

A tanulmányi szerződések kitöltésének ütemezése:

 1. 2024. május 1–19.: a 2024–2025-ös egyetemi tanévre szóló tanulmányi szerződések kitöltése az ACADEMIC INFO felületen, az alábbi címen: https://academicinfo.ubbcluj.ro/.
 2. Az opcionális tantárgyak kiválasztásakor a következő pontosításokat kell figyelembe venni:
  • A hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy tanulmányaik teljes időtartama alatt a Babeș–Bolyai Tudományegyetem más karainak szakjairól, vagy a kar szakjairól – az adott szakok tanterveinek feltételeit és a kiosztott kreditek számát tiszteletben tartva – az adott tanulmányi program/szak tantervében szereplő választható tárgyak helyett egy tárgyat válasszanak. Az ezekre a tárgyakra kiosztott kreditek megegyeznek az általuk helyettesített választható tárgyakra meghatározott kreditekkel, feltéve, hogy a választott tárgy kreditszáma nagyobb vagy egyenlő az általa helyettesített választható tárgy kreditszámával.
  • A kar hallgatói a kar kötelező tantárgyainak kínálatából választhatnak, feltéve, hogy az általuk választható tárgyként kiválasztott kötelező tantárgy nem található azonos kóddal és tantárgynévvel annak a tanulmányi programnak a tantervében, amelyre a hallgató beiratkozott.
  • A kötelező tantárgyak helyett választható tantárgyat is választhatnak, feltéve, hogy az adott tantárgyat választó hallgatók száma nem haladja meg a 15 főt évfolyamonként. Ha ez a helyzet áll fenn, és a tantárgyat választó hallgatók száma ennél magasabb, akkor az első 15 hallgatót a beiratkozás sorrendjében veszik fel, a többi hallgató pedig köteles más tárgyat választani.
  • A hallgatók által választható tárgyként választott kötelező tárgyak esetében az e tárgyakhoz rendelt kreditek megegyeznek az általuk helyettesített választható tárgyakhoz rendelt kreditekkel, feltéve, hogy a választott tárgy kreditjeinek száma nagyobb vagy egyenlő az általa helyettesített választható tárgy kreditszámával.
 3. 2024. május 21.: a kar vezetősége eldönti, hogy az opcionális tantárgyak közül melyiket hirdeti meg a 2024–2025-ös egyetemi tanévre.
 4. 2024. május 22.: a 2024–2025-ös egyetemi tanévre vonatkozó képzési kínálatból a kari titkárság kiveszi a nem meghirdetett választható tantárgyakat. Az opcionális tantárgyak végleges listáját 2024. május 22-én, 16:00 óra után tesszük közzé a kari honlapon, az alábbi linken: https://www.cs.ubbcluj.ro/tantervek-a-2024-2025-os-egyetemi-tanevre/
 5. 2024. május 22–31.: azoknak a hallgatóknak, akik esetében módosítás történt a kiválasztott opcionális tantárgyak listáján, illetve az adott tantárgy nem került be a képzési kínálatba, a helyes kitöltés véglegesítése érdekében újból ki kell tölteniük a tanulmányi szerződésüket.

Amennyiben egy választható tantárgyra az első fordulóban nem lesz elegendő feliratkozott hallgató, a tárgyat kiveszik a képzési kínálatból, és azoknak a hallgatóknak, akik korábban ezt választották, a második fordulóban egy másik opcionális tantárgyat kell választaniuk.

Fontos tudnivaló, hogy az opcionális tantárgyak esetében létezik egy felső hallgatói létszámkorlát, emiatt javasoljuk az opcionális tantárgyak mielőbbi kiválasztását.

Határozottan kérjük a hallgatókat, hogy abban a félévben is válasszanak opcionális tantárgyakat a kari kínálatból, amelyre azokat meghirdették, ugyanis más karok nem fogják az órarendjüket igazítani a mi karunk hallgatóinak órarendjéhez, és így fennál annak a veszélye, hogy az adott kurzusokon és szemináriumokon nem lehet majd részt venni. Javasoljuk továbbá, hogy a végzős évfolyamok hallgatói a végzős évfolyamoknak meghirdetett utolsó félévi opcionális tárgyakat ne helyettesítsék a kisebb évfolyamok kurzusaival. A végzős évfolyam utolsó féléve 12 hétből áll, míg a kisebb évfolyamok esetén 14 hétből, és a nem végzős évfolyamok vizsgaidőszaka is eltér a végzős évfolyamok vizsgaidőszakától.

Kérjük a hallgatókat, hogy amennyiben ezzel kapcsolatos kérdéseik vannak, forduljanak az évfolyamvezető oktartókhoz. Az évfolyamvezetők névsora elérhető a kari honlapon: https://www.cs.ubbcluj.ro/evfolyamvezetok-nevsora-fogadoorai/