Anunț cu privire la derularea activităților administrative în anul universitar 2023/2024

 1. Activitățile didactice încep marți, 3 octombrie 2023.
 2. Deschiderea festivă a anului universitar 2023-2024 la Facultatea de Matematică și Informatică va avea loc luni, 2.10.2023, pe specializări.
 3. Studenții anului I de studiu:
  Candidații declarați admiși la concursul de admitere din sesiunea iulie și septembrie 2023 vor deține calitatea de student începând cu data de 2 octombrie 2023, data înmatriculării. Pentru a avea acces în  platforma AcademicInfo vor putea sa își facă recuperare de cont direct de pe pagina AcademicInfo: https://academicinfo.ubbcluj.ro/ începând cu data de 19 septembrie 2023, mai repede de data de 26 septembrie 2023, cum este afisat în platformă.Tutorial: Candidatul dă click pe acel buton care este încercuit, nu li se va reseta parola și le va rămâne CNP-ul. Practic în acest caz vor primi doar utilizatorul.
 4. Contractele  de studiu cu disciplinele cuprinse în planul de învățământ pentru anul universitar 2023/2024  se completează în aplicația AcademicInfo  la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro. Contractele se exporta/listează și se semnează (de mână sau electronic). In perioada  20 septembrie – 30 septembrie 2023 studenții vor putea încărca pe platforma AcademicInfo contractele de studii scanate . Contractele listate  in original vor fi aduse la deschiderea festivă în data de 2 octombrie 2023.
 5. Contractele de studii universitare se vor lista si vor fi aduse fizic la deschiderea anului universitar în data de 2 octombrie 2023.
 6. Pentru studenții anului I carnetul de student și legitimația reducere transport se eliberează la deschiderea anului universitar. Studenții sunt rugați să aducă 2 poze mărimea (2.5 cm înălțime x 2 cm lățime). Pozele  vor fi tăiate la dimensiunea solicitată și vor fi puse într-un plic în care se specifică: numele si prenumele, specializarea, limba de predare, anul de studiu, iar pe spatele pozei se scrie numele si prenumele.
 7. Precizări legate de plata taxei de școlarizare pentru toți studenții înmatriculați în anul I: Pentru studenții care vor avea de achitat diferențe la taxa de școlarizare de la confirmarea locului prin transferul lor la o alta specializare: plățile se vor putea face online în aplicația Academic Info începând cu data de 4 octombrie 2023 .  Termenele de plată a taxei de școlarizare sunt: rata I – 15 octombrie 2023, rata a II-a – 5 decembrie 2023, rata a III-a 15 martie 2024, rata a IV-a până la data de 5 mai 2024.
 8. Studenții care sunt înmatriculați la 2 specializări concomitent pot beneficia de reducerea taxei de școlarizare. In acest sens, pot depune pana in data de 13 octombrie 2023 o cerere la secretara specializării, prin email, iar cererea va fi însoțită de adeverința de student de la cealaltă facultate. Adresa la care puteți afla secretara specializării dvs.: https://www.cs.ubbcluj.ro/despre-facultate/structura/secretariatul-facultatii/
 9. Pentru toți studenții Facultății de Matematică și Informatică, începând cu data de 3 octombrie 2023 se vor elibera adeverințe de student . Modalitatea de obținere a adeverinței de student este următoarea: Studentul completează toate datele personale și scopul solicitării eliberării adeverinței într-un formular Google forms, la adresa https://forms.gle/JGkey1YjDghGQbGF6, după care personalul secretarial va emite adeverința care se trimite scanată la adresa de email indicată de student. În situația în care,  un student are nevoie de mai  multe adeverințe, se va completa formularul de mai multe ori. Dacă un student are nevoie de adeverința de student în original va specifica acest aspect în formular și o va putea ridica de la Secretariatul facultății în orice zi lucrătoare în intervalul orar 9,00-12,00.
 10. Repartizarea specializărilor pe personalul secretarial o găsiți la adresa: https://www.cs.ubbcluj.ro/despre-facultate/structura/secretariatul-facultatii/
 11. Cererile pentru acordarea bursei si alte precizări legate de acordarea burselor de performanță, merit, ajutor social și pe caz medical
 12. Orarul pentru desfășurarea activităților didactice în semestrul I al anului universitar 2023/2024 se afișează până cel târziu în data de 26 septembrie 2023, orele 18,00 pe site-ul facultății la adresa: https://www.cs.ubbcluj.ro/files/orar/2023-1/
 13. Datele de acces pentru Microsoft Teams vor fi disponibile în contul ACADEMIC INFO după data de 28 septembrie 2023.
 14. Repartizarea în căminele studențești va fi afișată în contul personal de pe Academic Info începând cu data de 21 septembrie 2023.
 15. Structura anului universitar 2023/2024