Concursul Mate-Info UBB 2024

Regulamentul Concursului Mate-Info UBB 2024

Nr. 1589/21.11.2023
Aprobat de Consiliul facultății din data de 21 noiembrie 2023

1. Scopul concursului

Prin organizarea concursului Mate-Info UBB 2024, Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai vine în întâmpinarea tuturor celor care doresc să urmeze cursurile acestei facultăți, oferindu-le șansa de a susține o probă de concurs similară cu proba scrisă a concursului de admitere din iulie 2024. In acest an, rezultatele obținute la Concursul Mate-Info 2024 vor putea fi utilizate in calculul mediei concursului de admitere la Facultatea de Matematica si Informatica din Iulie 2024.

2. Data și locul de desfășurare

Concursul Mate-Info UBB ediția 2024 se va desfășura fizic în sălile de curs ale Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca situate în zona clădirii centrale UBB (str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1) și în campusul FSEGA (str. Teodor Mihali, nr. 58-60) în data de 20 aprilie 2024. Durata concursului va fi de 3 ore.

3. Disciplinele si tematica concursului

În cadrul concursului Mate-Info UBB 2024, candidații vor primi un subiect de matematică sau un subiect de informatică, în funcție de opțiunea exprimată la înscriere. Subiectele vor fi de tip grilă asemănătoare ca si structură și grad de dificultate cu cele care vor fi date la concursul de admitere Iulie 2024. Subiectele vor fi in numar de 24 si vor fi redactate în limbile română, maghiară, germană, sau engleza în funcție de opțiunea exprimată la înscriere.

Tematica concursului, conform Anexa 1 și Anexa 2, este identică cu tematica probei scrise de la concursul de admitere din iulie 2024. Cele două anexe fac parte integrantă din prezentul regulament şi pot fi găsite pe pagina facultății la următoarele adrese:

Anexa 1: https://www.cs.ubbcluj.ro/tematica-matematica-admitere/
Anexa 2: https://www.cs.ubbcluj.ro/tematica-informatica-admitere/

4. Evaluarea grilelor de concurs

 1. Fiecare întrebare are cel puțin 1 răspuns corect si cel puțin 1 răspuns incorect. Nu exista răspunsuri de tipul „nu știu”.
 2. Fiecare întrebare are asociat un punctaj „p” care este primit de către candidat daca bifează toate răspunsurile corecte si numai pe acelea.
 3. Daca o întrebare are asociat un punctaj „p” si are un număr de „t” răspunsuri corecte si un număr de „f” răspunsuri incorecte, atunci:
  1. Daca unul dintre cele „t” răspunsuri corecte este bifat, atunci candidatul primește „p/t” puncte
  2. Daca unul dintre cele „f” răspunsuri incorecte este bifat, atunci candidatul primește „(-0.66)*p/t” puncte (adică este penalizat)
  3. Punctajul pentru aceasta întrebare este minim „0” (daca rezultatul evaluării tuturor bifărilor făcute de către candidat este negativ atunci rezultatul se înlocuiește cu „0”) si maxim „p”.
  4. Daca toate raspunsurile sunt bifate, atunci candidatul primește nota „0”.

5. Calendarul concursului

 • Înscrierea la concurs: 11 martie 2024  – 10 aprilie 2024. Situatia candidatilor inscrisi se va afisa la finalul fiecarei zile.
 • Afisarea listei finale a candidatilor repartizati pe Sali si Probe: 17 aprilie 2024
 • Concursul cu participare fizica: 20 aprilie 2024, ora 09:00
 • Afișarea rezultatelor pe site-ul facultății: 23 aprilie 2024
 • Depunerea de contestatii: 23 aprilie 2024 – 24 aprilie 2024
 • Afișarea rezultatelor finale pe site-ul facultății: 25 aprilie 2024

6. Condiții de participare

Concursul Mate-Info UBB se adresează elevilor de liceu din clasa a XII-a sau din clasa a XI-a dar şi persoanelor care au obținut diploma de bacalaureat în anii precedenți ce doresc să-și testeze cunoștințele în vederea admiterii la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

7. Modul in care nota obtinuta la concursul Mate-Info UBB 2024 se poate utiliza in cadrul concursului de admitere

Nota obţinută la concursul Mate-Info UBB 2024 se poate folosi ca şi notă la proba scrisă a concursului de admitere din Iulie 2024, doar in cazul in care nota obtinuta de candidat la concurs este cel putin 6, in unul dintre urmatoarele moduri:

 1. Facilitatea A: Candidatii care au obtinut una dintre primele 10 note mai mari sau egale cu 9.50 (noua si cincizeci) la proba de informatica si candidatii care au obtinut una dintre primele 10 note mai mari sau egale cu 9.50 (noua si cincizeci) la proba de matematica vor fi admisi cu nota 10 la concursul de admitere din Iulie 2024. Aceasta facilitate poate fi folosita doar de candidatii din clasa XII.
 2. Facilitatea B: Nota obţinută la concurs se poate folosi ca şi notă la proba scrisă a concursului de admitere. In cazul ȋn care candidatul se prezintă atât la Concursul Mate-Info UBB 2024 cât şi la proba scrisă a concursului de admitere, candidatul poate alege cea mai mare notă dintre nota de la Concursul Mate-Info UBB 2024 şi respectiv nota de la proba scrisă a concursului de admitere.

8. Înscrierea la concurs

Pentru inscrierea la concurs, candidații trebuie să urmeze următorii pași:

 1. Achitarea taxei de participare (350 lei) accesand urmatorul link: https://plati.ubbcluj.ro/ro/Event/Details/195
 2. Pregătirea unei copii scanate a documentului de identitate (în format pdf).
 3. Completarea on-line a formularului de înregistrare: https://forms.gle/fkUMwjYWKHQAA9fXA.
 4. In urma înscrierii, candidatul va primi un e-mail de confirmare, care va conține informațiile necesare participarii la concurs. In cazul in care candidatul nu primește e-mailul de confirmare in termen de 24 ore, este rugat să trimită un e-mail la adresa concursmateinfo.mcs@ubbcluj.ro. Candidații sunt rugați să își verifice atât inbox-ul cât şi directorul spam/junk din căsuța de e-mail. E-mail-ul de confirmare va cuprinde un număr de concurs. La finalul fiecărei zile din perioada de înscriere, numerele de concurs ale candidaților înscriși vor fi afișate pe pagina facultății la următoarea adresă: https://www.cs.ubbcluj.ro/concursul-mate-info-ubb/.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților se va face cu respectarea regulamentului european nr. 679/2016 privind GDPR.

Decan,
Prof.univ. dr. Anca Andreica