Tematica probei de concurs la disciplina Informatică pentru admiterea la Facultatea de Matematică şi Informatică, 2023

Tematica pentru proba scrisă de Informatică este Anexa 3B a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere nivel licență 2023. Această tematică va fi actualizată cu tematica de la bacalaureatul 2023.

Versiunea pentru imprimantă în format PDF

 1. Algoritmi
  • 1.1. Noţiunea de algoritm, caracteristici
  • 1.2. Date, variabile, expresii, operaţii
  • 1.3. Structuri de bază (liniară, alternativă şi repetitivă)
  • 1.4. Descrierea algoritmilor (programe pseudocod)
 2. Elementele de bază ale unui limbaj de programare (Pascal sau C sau C++, la alegere)
  • 2.1. Vocabularul limbajului
  • 2.2. Constante. Identificatori
  • 2.3. Noţiunea de tip de dată. Operatori aritmetici, logici, relaţionali
  • 2.4. Definirea tipurilor de date
  • 2.5. Variabile. Declararea variabilelor
  • 2.6. Definirea constantelor
  • 2.7. Structura programelor. Comentarii
  • 2.8. Expresii. Instrucţiunea de atribuire
  • 2.9. Citirea/scrierea datelor
  • 2.10. Structuri de control (instrucţiunea compusă, structuri alternative şi repetitive)
 3. Subprograme
  • 3.1. Concept și utilitate
  • 3.2. Mecanisme de transfer prin intermediul parametrilor
 4. Tipuri structurate de date
  • 4.1. Tipul tablou
  • 4.2. Tipul şir de caractere
   • – operatori, proceduri şi funcţii predefinite pentru: citire, afişare, concatenare, căutare, extragere, inserare, eliminare şi conversii (şir ↔ valoare numerică)
  • 4.3. Tipul înregistrare
 5. Fişiere text
  • 5.1. Fişiere text. Tipuri de acces
  • 5.2. Proceduri şi funcţii pentru fişiere text
 6. Algoritmi elementari
  • 6.1. Probleme care operează asupra cifrelor unui număr într-o anumită bază de numerație
  • 6.2. Divizibilitate. Numere prime. Algoritmul lui Euclid (varianta bazată pe împărțiri repetate)
  • 6.3. Şirul lui Fibonacci. Calculul unor sume cu termenul general dat
  • 6.4. Determinare minim/maxim
  • 6.5. Metode de ordonare (metoda bulelor, inserţiei, selecţiei, numărării, interclasare, quicksort)
  • 6.6. Interclasare
  • 6.7. Metode de căutare (secvenţială, binară)
  • 6.8. Analiza complexităţii unui algoritm (considerând criteriile de eficienţă durata de executare şi spaţiu de memorie utilizat, notația O)
 7. Subprograme definite de utilizator
  • 7.1. Proceduri şi funcţii
   • – declarare şi apel
   • – parametri formali şi parametri efectivi
   • – parametri transmişi prin valoare, parametri transmişi prin referinţă
   • – variabile globale şi variabile locale, domeniu de vizibilitate
  • 7.2. Proiectarea modulară a rezolvării unei probleme
 8. Recursivitate
  • 8.1. Prezentare generală
  • 8.2. Proceduri şi funcţii recursive
 9. Metoda backtracking
 10. Metoda Greedy
 11. Metoda Divide et Impera

Bibliografie selectivă

 1. Manuale de informatică aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 2. R. Andonie, I. Gârbacea, Algoritmi fundamentali, o perspectivă C++, Ed. Libris, 1995
 3. M. Frentiu, I. Lazar, S. Motogna, V. Prejmerean, Elaborarea algoritmilor, Ed. Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1998
 4. M. Frentiu, I. Lazar, S. Motogna, V. Prejmerean, Programare Pascal, Ed. Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 1998
 5. M. Frentiu, I. Lazar, Bazele programării – proiectarea algoritmilor, Ed. Universităţii Petru Maior Târgu Mureş, 2000
 6. M. Frenţiu, H.F. Pop, G. Şerban, Programming Fundamentals, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006
 7. L. Negrescu, Limbajele C şi C++ pentru începători, Ed. Albastră, 2006
 8. B. Pârv, A.I. Vancea, Fundamentele limbajelor de programare, Ed. Microinformatica, Cluj, 1996
 9. B. Pȃrv, A.I. Vancea, Fundamentele limbajelor de programare, Litografiat Univ. Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, 1992, Vol 1&2
 10. D. Rancea, Informatică (manual pentru clasa a IX-a), Ed. Computer Libris Agora, 1999
 11. D. Rancea, Limbajul Pascal, Algoritmi fundamentali, Ed. Computer Libris Agora, 1999