Facultatea de Matematică şi Informatică organizează ȋn acest an un examen de SIMULARE a concursului de admitere 2021 prin Concursul Mate-Info UBB

Subiecte si solutii concurs Mate-Info UBB, editia 2021


Rezultatele finale ale concursului Mate-Info UBB, ediția 2021

In urma analizei înregistrărilor video ale participanților la Concursul Mate Info-UBB din 26 martie 2021, s-a constatat ca un procent semnificativ (>10% ) dintre candidați nu a respectat regulile anti-frauda specificate in regulament, după cum ar fi:

 • Camera video nu a fost pornita
 • Microfonul nu a fost pornit
 • Candidatul avea caști
 • Candidatul citea cu voce tare in timpul probei
 • Candidatul nu a partajat întregul ecran ci doar aplicația Chrome
 • Candidatul discuta/vorbea cu alte persoane in timpul probei
 • Candidatul avea pornite si utiliza si alte aplicații cum ar fi: Skype, Facebook, etc.

Nerespectarea acestor reguli la Concursul de Admitere din sesiunea Iulie 2021 va conduce automat la notarea probei candidatului cu nota 1.

Rezultate finale concurs Mate-Info UBB, ediția 2021

Tutorial video Concurs Mate-Info UBB 2021

Stimați concurenți, tutorialul video de mai jos descrie procedura de examinare folosită în cadrul concursului Mate-Info UBB ediția 2021, organizat de Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Vă dorim mult succes!

Perioada de inscriere pentru Concursul Mate-Info UBB se extinde pana in data de 17 martie 2021, ora 14. Daca intampinati probleme la inscriere, va rugam sa trimiteti un e-mail la adresa admitere@cs.ubbcluj.ro si sa specificati si numarul dumneavoastra de telefon.

Facultatea de Matematică şi Informatică organizează ȋn acest an un examen de SIMULARE a concursului de admitere 2021 prin Concursul Mate – Info UBB. În acest an, examenul de simulare al admiterii nu poate fi luat ȋn considerare ȋn calculul mediei concursului de admitere.

1. Scopul concursului

Prin organizarea concursului Mate-Info UBB 2021, Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai vine în întâmpinarea tuturor celor care doresc să urmeze cursurile acestei facultăți, oferindu-le șansa de a susține o probă de concurs similară cu proba scrisă a concursului de admitere din iulie 2021.

2. Disciplinele concursului

În cadrul concursului Mate-Info UBB 2021, candidații vor primi un subiect de matematică sau un subiect de informatică, în funcție de opțiunea exprimată la înscriere. Subiectele vor fi de tip grilă asemănătoare ca si structură și grad de dificultate cu cele care vor fi date la concursul de admitere Iulie 2021. Subiectele vor fi redactate în limbile română, maghiară, sau germană în funcție de opțiunea exprimată la înscriere.

Facem cunoscut candidaților ca la admiterea din Iulie 2021, proba de concurs trebuie susținuta in limba primei opțiuni.

3. Data și locul de desfășurare

Concursul Mate-Info UBB ediția 2021 se va desfășura online în data de 26 martie 2021, ora 15:00.

4. Calendarul concursului

 • Înscrierea la concurs: 1 martie 2021, ora 12:00 – 15 martie 2021, ora 14:00 (extins pana in 17 martie, ora 14);
 • Conectarea candidaților pe platforma de concurs: 18 martie 2021 – 19 martie 2021;
 • Simularea concursului: 20 martie 2021, ora 10-12;
 • Concursul: 26 martie 2021, ora 15:00;
 • Afișarea rezultatelor provizorii pe site-ul facultății: 27 martie 2021;
 • Afișarea rezultatelor finale pe site-ul facultății: 29 martie 2021.

5. Condiții de participare

Concursul Mate-Info UBB se adresează:

 1. Elevilor de liceu din clasa a XII-a si din clasa a XI-a şi persoanelor care au obținut diploma de bacalaureat în anii precedenți ce doresc să-și testeze cunoştinţele în vederea admiterii la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

6. Înscrierea la concurs

Candidații vor trebui să urmeze următorii pași:

 1. Achitarea taxei de participare
   
  Taxa de participare la concurs este de 250 Ron. Taxa de participare la concurs se plătește prin Ordin de plată, Mandat poștal sau Internet Banking în contul la BN Trezoreria Cluj, Cont Nr.:

  RO35TREZ21620F330500XXXX
  Cod Fiscal 4305849 (este obligatoriu codul fiscal)
  Cu precizarea:
  UBB-FMI
  Nume prenume candidat (NU ALTA PERSOANA)
  Taxă de participare concurs Mate-Info UBB 2021
 2. Pregătirea unei copii scanate a documentului prin care s-a achitat taxa de participare.
 3. Pregătirea unei copii scanate a documentului de identitate.
 4. Completarea on-line a formularului aflat pe pagina facultății la următoarea adresa:
   
  https://www.cs.ubbcluj.ro/concursul-mate-info-ubb-2021/inscrierea-unui-candidat-nou/
   
 5. În urma înscrierii, candidatul va primi un e-mail de confirmare, care va conține informațiile necesare conectării pe platforma de concurs. În cazul în care candidatul nu primește e-mailul de confirmare în termen de 24 ore, este rugat să trimită un e-mail la adresa admitere@cs.ubbcluj.ro. Candidații sunt rugați să își verifice atât inbox-ul cât şi directorul spam din căsuța de e-mail.
   
  E-mail-ul de confirmare va cuprinde un număr de concurs, un nume de utilizator, o parolă şi adresa platformei de concurs.
   
  La finalul fiecărei zile din perioada de înscriere, numerele de concurs ale candidaților înscriși vor fi afișate pe pagina facultății la următoarea adresă:

  https://www.cs.ubbcluj.ro/concursul-mate-info-ubb-2021/lista-candidati/

 6. Candidatul este obligat să se conecteze pe platforma de concurs utilizând informațiile primite prin e-mail (descrise la punctul 5) pentru a-şi seta contul de concurs începând cu data de 18 martie 2021.
 7. In data de 20 martie 2021, ȋn intervalul orar 10-12 fiecare candidat este obligat să se conecteze pe platforma de concurs şi să parcurgă un test demonstrativ de simulare a concursului. La ȋnceputul probei candidatul arată cartea de identitate ȋn aşa fel ȋncât pe imaginea din camera web să se vadă concomitent cartea de identitate şi faţa candidatului. Scopul acestui test demonstrativ este acomodarea candidaților cu platforma de concurs.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților se va face cu respectarea regulamentului european nr. 679/2016 privind GDPR.

Toți pașii de mai sus sunt obligatorii pentru înscrierea completă a unui candidat şi pentru participarea la concurs.

7. Tematica concursului

Tematica concursului, conform Anexa 1 și Anexa 2, este identică cu tematica probei scrise de la concursul de admitere din iulie 2021. Cele două anexe fac parte integrantă din prezentul regulament şi pot fi găsite pe pagina facultății la următoarele adrese:

https://www.cs.ubbcluj.ro/tematica-matematica-admitere/

https://www.cs.ubbcluj.ro/tematica-informatica-admitere/

8. Desfășurarea concursului

În data de 26 martie 2021 ora 15:00 va începe concursul. Concurenții vor avea 3 ore să rezolve toate subiectele de tip grilă.  Subiectele se vor afișa pe rând și trebuie rezolvate în ordinea afișată. Platforma de concurs nu ȋi va permite candidatului să revină la subiectele anterioare. Subiectele au grade de dificultate diferite.

La începutul concursului candidatul arată cartea de identitate în așa fel încât pe imaginea din camera web să se vadă concomitent cartea de identitate și fața candidatului. Candidatul poate utiliza foi de hârtie alba ca și ciorne.

9. Cerințe tehnice

Pentru a putea utiliza platforma de concurs, candidații sunt obligați să îndeplinească următoarele cerințe tehnice:

 • sistem desktop sau laptop, nu tabletă sau telefon;
 • o versiune recentă de Chrome sau browser bazat pe Chrome;
 • conexiune de Internet cu viteză şi stabilitate adecvată;
 • ceasul şi fusul orar de pe calculator trebuie să fie setat corect (cu fus orar din România);
 • webcam/microfon funcțional şi testat;
 • candidatul trebuie să-şi calibreze webcam-ul încât să-l filmeze direct din faţă, cu toată faţa vizibilă pe imagine;
 • luminozitate adecvată ȋn încăpere pe toată durata examenului.

10. Reguli anti-fraudă

Candidații sunt obligați sa respecte următoarele reguli. Nerespectarea acestor reguli conduce la eliminarea candidatului din concurs.

 • candidatul nu are voie să poarte căști; dar are voie să utilizeze boxe  a căror sunet este captat de microfon;
 • candidatul nu are voie să poarte ochelari de soare, ochii trebuie să-i fie vizibili; ochelarii de vedere sunt permiși;
 • pe durata examenului, candidatul trebuie să fie singur ȋn cameră;
 • candidatul nu are voie să deschidă alte aplicații în afară de browser-ul cu platforma de concurs;
 • candidatul nu are voie să folosească mai mult de un singur monitor;
 • atunci când platforma de concurs va solicita, candidatul este obligat să dea partajare („share”) la ȋntregul ecran („entire screen”);
 • pe biroul candidatului este permis să existe doar foi albe, instrumente de scris şi o sticlă/pahar cu apă;
 • la ȋnceputul probei candidatul arată cartea de identitate ȋn aşa fel ȋncât pe imaginea din camera web să se vadă concomitent cartea de identitate şi faţa candidatului.

Evaluarea grilelor de concurs

 1. Fiecare întrebare poate avea 1 sau mai multe răspunsuri corecte si respectiv 1 sau mai multe răspunsuri incorecte. Nu exista răspunsuri de tipul „nu știu”.
 2. Fiecare întrebare are asociat un punctaj „p” care este primit de către candidat daca bifează toate răspunsurile corecte si numai pe acelea.
 3. Daca o întrebare are asociat un punctaj „p” si are un număr de „t” răspunsuri corecte si un număr de „f” răspunsuri incorecte, atunci:
  1. Daca unul dintre cele „t” răspunsuri corecte este bifat, atunci candidatul primește „p/t” puncte
  2. Daca unul dintre cele „f” răspunsuri incorecte este bifat, atunci candidatul primește „(-0.66)*p/f” puncte (adică este penalizat)
  3. Punctajul pentru aceasta întrebare este minim „0” (daca rezultatul evaluării tuturor bifărilor făcute de către candidat este negativ atunci rezultatul se înlocuiește cu „0”) si maxim „p”.

Precizări suplimentare

 1. Candidații, care nu pot sa se înscrie (de ex: primesc erori la încărcarea fișierelor) sunt rugați sa trimită toate datele cerute in formular printr-un email la adresa admitere@cs.ubbcluj.ro
 2. Candidații, care nu pot participa la simularea din 20 martie 2021 sunt rugați sa anunțe la adresa admitere@cs.ubbcluj.ro, urmând sa fie reprogramați la o alta data.

Decan,
Prof. univ. dr. Anca Andreica