Anunţuri din categoria: Anunţuri studenţi

Soluționarea cererilor depuse pentru reducerea taxei de școlarizare, an univ. 2021-2022

Soluționarea cererilor depuse pentru reducerea taxei de școlarizare, an univ. 2021-2022

Repartizarea fondului de burse pentru semestrul I al anului universitar 2021/2022

Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi - ciclurile de studii licenţă şi masterat: Repartizarea burselor este afișată în aplicația Academic Info la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro. Fiecare student are acces în aplicație pe baza numelui de utilizator și a parolei personale. La nivelul facultăţii noastre au fost alocate un număr de 81 burse de performanţă, 421

Bosch Future Mobility Challenge

Bosch Future Mobility Challenge
Dear students, We are happy to invite you to the fifth edition of Bosch Future Mobility Challenge, a competition that will take place on 14th – 15th May 2022 in Cluj-Napoca, Romania. If you are a bachelor or master student and you are interested in developing autonomous driving algorithms on 1/10 scale vehicles (including connectivity),

Burse speciale pentru activitatea științifică 2021-2022

Update 19.10.2021: Termenul de depunere a dosarelor s-a extins pana la 24 octombrie 2021, ora 23.59. Toate informațiile privind desfășurarea competiției de acordare a burselor speciale pentru activitatea științifică se găsesc la adresa https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/burse-speciale-pentru-activitatea-stiintifica-competitia-2021-2022/. Calendarul competiției Depunerea aplicațiilor în platforma dedicată burselor (https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/): 5-24 octombrie 2021, ora 23.59; Transmiterea către CMCS a proceselor verbale referitoare la procesul

ComputaCenter Internship 2021

ComputaCenter Internship 2021
Computacenter is a leading independent technology partner that operates in over 70 countries. Our ambition in Romania is to gather a team of 500 professionals in the next 5 years. We are headquartered in Cluj-Napoca and we offer a full remote internship. Computacenter Romania is probably the best combination between a large, stable company and a young, ambitious one.

In atentia studentilor an II nivel licenta si an I nivel master – Hotărâre privind calendarul elaborării lucrărilor de licenţă/disertație pentru studenții care vor finaliza studiile începând cu anul 2022

Aprobat de Consiliul facultăţii din data de 20.04.2021 Fiecare student al facultăţii trebuie să-şi aleagă un coordonator ştiinţific pentru elaborarea lucrării de licență/disertație. Coordonatorul trebuie să fie cadru didactic titular cu titlul de doctor. Asistenţii fără doctorat pot coordona lucrări de licenţă supervizaţi de un alt cadru didactic cu titlu de doctor. Temele pot fi

Prelungire selecție Erasmus+

Prelungire selecție Erasmus+
Perioada de selecție pentru burse Erasmus+ pentru semestrul 2 al anului universitar 2021-2022 se prelungește, conform următorului program: depunerea online a dosarelor: până luni, 18 octombrie 2021; evaluarea dosarelor: 19-20 octombrie 2021; anunțarea rezultatelor: 21 octombrie 2021. Pentru burse de studiu pot candida studenții din anul 2 nivel licență, anul 1 nivel master și doctoranzii,

Buckle up and get ready for October 19th – Innovation Labs WatchParty@UBB!

Buckle up and get ready for October 19th – Innovation Labs WatchParty@UBB!
Universitatea Babeș-Bolyai vă invită să urmărim împreună finala Innovation Labs 2021 - Demo Day! În ultimele 7 luni, o nouă generație de antreprenori a lucrat pentru a-și transforma ideile în produse și afaceri în diverse domenii precum FinTech, Blockchain, Sănătate și multe altele. Acum, cele mai bune dintre aceste echipe sunt gata să-și prezinte startup-urile

În atenția studenților Facultății de Matematică și Informatică: Instruirea de securitatea muncii și situații de urgență efectuată studenților din ciclurile de studii universitare de licență/master, cu ocazia începerii activității în cadrul U.B.B. conform IP-SSM 53-1

Cu ocazia începerii activității în cadrul U.B.B., toți studenții Facultății de Matematică și Informatică au obligația să își însușească și să respecte legislația în vigoare: Ordinul Ministerului Educației nr. 5.196 din 3 septembrie 2021 și al Ministerului Sănătății nr. 1.756 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților /

Anunț privind vaccinarea

Decizii și măsuri luate la nivelul Universității Babeș-Bolyai pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
Începând cu data de 14 octombrie 2021 se pot face programări pentru vaccinare la cabinetele medicale UBB situate în parcul Iuliu Hațieganu, cămin Sport XXI. Programările se vor face telefonic zilnic în intervalul orar  8:30-10:30 și 17:00-18:00 la numerele  de telefon 0264591048/ 0264593371. Vaccinarea se va efectua cu vaccin Pfizer. Se pot vaccina studenții, masteranzii,