Anunţuri din categoria: Anunţuri cazare

Repartizarea locurilor in caminele studentesti

Orarul de cazare in perioada 24-27.03.2022 este de la ora 7 la ora 15.

Anunț cu privire la soluționarea cererilor depuse pentru recăzari în căminele studențești – 12 octombrie 2021

Recazari camine 12.10.2021.pdf

Anunt pentru studentii care solicita ocuparea unui loc in caminele studentesti

Anunt pentru studentii care solicita ocuparea unui loc in caminele studentesti
Studentii care doresc sa participe la redistribuire pentru ocuparea unui loc in caminele studentesti pentru anul universitar 2021/2022, sunt rugati sa completeze formularul de mai jos, pana la data de 12 octombrie 2021, ora 10,00. https://forms.gle/tVZuNzt1f6nQfocaA

Anunt pentru studentii care solicita ocuparea unui loc in caminele studentesti

Anunt pentru studentii care solicita ocuparea unui loc in caminele studentesti
Studentii care doresc sa participe la redistribuire pentru ocuparea unui loc in caminele studentesti pentru anul universitar 2021/2022, sunt rugati sa completeze formularul de mai jos, pana la data de 30 septembrie 2021, ora 8,00. https://forms.gle/VGLxFWKUpWGYca1s5

Soluționarea contestațiilor privind cazările în căminele studențești, an univ. 2021-2022

Soluționarea contestațiilor privind cazările în căminele studențești, an univ. 2021-2022

Repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2021/2022

Repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2021/2022
În atenţia studenţilor care au fost repartizaţi în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2021/2022: Repartizarea locurilor în căminele studenţeşti este afișată în aplicația Academic Info la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro Studenții cărora le-a fost repartizat loc în cămin dar nu au încheiat schema completă de vaccinare pot să își revendice locul prin plata regiei, putându-se caza doar

Anunț referitor la cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2021/2022

Anunț referitor la cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2021/2022
În vederea întocmirii listelor de cazare pentru anul universitar 2021-2022, comisia de cazare din cadrul facultății are obligativitatea, în baza Hotărârii Senatului 102/14.09.2021: https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2021/09/HS-nr.102-privind-%C3%AEnceperea-anului-universitar-2021-2022.pdf să solicite studenţilor până la data de 19.09.2021, pentru întocmirea listelor de acordare a unui loc în căminele studenţeşti, unul dintre documentele enumerate mai jos: certificatul de vaccinare sau documente echivalente

Cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2021/2022 pe criteriul social si medical

La Facultatea de Matematică şi Informatică cazarea studenţilor se face conform procedurii cuprinse in Hotărârea Senatului UBB nr. 8322/22.06.2020 privind modificarea Regulamentului cadru de cazare în căminele studențești.  Repartizarea studenţilor pe cămine se va afișa pe platforma ACADEMIC INFO, in contul fiecarui student, după data de 20 septembrie 2021. Tarifele practicate de Universitatea Babeş-Bolyai pentru cazarea studenţilor în

Solicitare locuri în cămin pe baza rezultatelor la concursuri studențești

Pentru acordarea unui loc în cămin pe baza rezultatelor la concursurile studențești, studenții care au obținut în anul universitar 2020/2021 premii la concursurile științifice și profesionale, naționale și internaționale, la care au participat în calitate oficială de student al UBB, vor trimite cererea și o copie scanată după diploma obținuta prin email la adresa cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro până in

Cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2021-2022

Pentru acordarea unui loc în cămin pe baza rezultatelor obținute în anul universitar 2020/2021, studenții sunt rugați să completeze în perioada 10 iunie 2021 - 10 iulie 2021, cererea pentru acordarea unui loc în căminele studențești în aplicația Academic Info la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro Pentru acordarea unui loc în cămin pe baza rezultatelor obținute la concursurile