« ȘCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ »

Calendarul de admitere la studii universitare de doctorat 2024-2025, sesiunea iulie 2024

 • 15 – 19 iulie 2024, până la ora 14:00: înscrierea online a candidaților la concursul de admitere, în platforma de admitere dedicată (detalii pot fi consultate la adresa https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/admitere/).
 • Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere:
  • 22 iulie 2024, ora 09.00: Colocviu de admitere pentru candidații din domeniul Informatică (clădirea FSEGA, str. T. Mihali, nr. 58-60, sala 335).
  • 22 iulie 2024, ora 09.00: Colocviul de admitere pentru candidații din domeniul Matematică (clădirea Mathematica, str. Ploieşti, nr. 23-25, sala e).
 • 23 iulie 2024, afișarea rezultatelor.
 • 24 iulie 2024: depunerea contestaţiilor – online, la adresa de e-mail ioanachiorean@cs.ubbcluj.ro.
 • 25 iulie 2024, ora 10:00: rezolvarea contestaţiilor și afișarea rezultatelor după contestații.
 • 26-30 iulie 2024, până la ora 14:00, confirmarea ocupării locurilor:
  • online în platforma de admitere, prin încărcarea documentelor necesare în platformă și
  • fizic la școala doctorală, prin depunerea documentelor necesare, în sala 9/I (F. Rado), str. M. Kogălniceanu nr. 1 (Clădirea centrală a Universității), între orele 10:00-14:00.

Informații despre înscriere și admitere pot fi consultate pe site-ul Institutului de Studii Doctorale, la adresa https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/admitere/.

NOTĂ: Plata taxei de admitere se face doar online prin aplicația de admitere.