Decizii și măsuri luate la nivelul Facultății de Matematică și Informatică pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus

Anunț privind vaccinarea


Persoanele responsabile cu gestionarea situaţiei generate de noul Coronavirus la Facultatea de Matematica si Informatica:
Prodecan: Conf. univ. dr. Marcel Adrian Serban
Administrator-șef facultate: Liliana Pop E-mail: math@math.ubbcluj.ro

Adresa nr. 52/27.03.2020 a serviciului Intern de Prevenire si Protectie UBB privind Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă – măsuri preventive de limitare a infecției cu Covid-19
HCA 14705 privind modficarea HCA 14155 din 28.09.2020 ref. la setul de masuri de organizare a activitatii in conditii de siguranta
I.P.- S.S.M.- 110 pe linie de Securitate şi Sănătate a Muncii privind: prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2

Hotărâre referitoare la Ghidul privind asigurarea protecției datelor cu caracter personal în timpul desfășurării examenelor prin intermediul tehnologiei si al Internetului la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Organizarea și desfășurarea sesiunilor de admitere la UBB, în condițiile suspendării activităților didactice față în față – Anexa 2
Organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor în UBB, în condițiile suspendării activităților didactice față în față – Anexa 3
Organizarea și desfășurarea sesiunilor de examene și de restanțe la UBB, în condițiile suspendării activităților didactice față în față – Anexa 6 a Regulamentului privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master) din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS)
Hotărâre privind luarea unor măsuri speciale referitoare la suspendarea penalităților aferente tarifelor de cazare și taxelor de școlarizare pentru studenți
Hotărâre referitoare la modificarea și completarea Anexei 1 la Regulamentul UBB privind susținerea publică a tezelor de abilitare și cooptarea conducătorilor de doctorat

Toate deciziile și măsuri luate la nivelul Universității Babeș-Bolyai pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus sunt disponibile pe site-ul universității la secțiunea Info COVID19: https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/covid19/.