Decizii și măsuri luate la nivelul Facultății de Matematică și Informatică pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus


Decizii și măsuri luate la nivelul Universității Babeș-Bolyai pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus

Având în vedere Hotărârile C.A. al UBB 4522/10.03.2020 și 4766/13.03.2020, pentru întrega perioadă a suspendării activităţilor didactice faţa-în-faţă, decanul Facultății de Matematică şi Informatică emite următoarea

Hotărâre

  1. Activitățile didactice la Facultatea de Matematică şi Informatică, programate conform orarului, se desfășoară on-line, cu excepția lucrărilor de laborator care necesită prezenţa fizică în anumite laboratoare (dacă există). Acestea din urmă vor fi anunţate la directorul de departament de către cadrul didactic îndrumător şi se vor recupera după încheierea perioadei de suspendare a activităţilor didactice faţa-în-faţă.
  2. Fiecare cadru didactic trebuie să ia legătura cu studenții prin e-mail, rețele de socializare sau alte mijloace on-line şi să-si desfăşoare activităţile didactice în acest fel.
  3. Cadrele didactice au libertatea să-și aleagă modalitatea da a furniza informații și de a dialoga cu studenții prin e-mail, diferite platforme web sau sisteme de videoconferință online, conform https://news.ubbcluj.ro/comunicatul-rectorului-ubb-la-preluarea-mandatului-2020-2024/
  4. Cadrele didactice se consideră fiind în activitate și își primesc salariul aferent normei de bază integral.
  5. Directorii de departament vor întocmi pontajul pentru plata cu ora aferent perioadei 11.03.2020-31.03.2020 numai pentu acele activități didactice care s-au desfăşurat online (cursuri, seminarii, lucrări de laborator pe calculator), pe baza raportului fiecărui cadru didactic ce desfăşoară activităţi în sistem plata cu ora. Pentru activităţile didactice care nu se pot desfășura în sistem online, pontajul se va face în luna în care acestea se vor recupera. In condiţiile în care suspendarea activităţilor didactice faţa-în-faţă se prelungeşte deciziile din această hotărâre se aplică în continuare.
  6. Toate deciziile şi hotărârile luate la nivel de universitate se aplică întocmai şi la nivelul facultăţii.

Dorim tuturor colegilor (personal didactic, didactic auxiliar sau nedidactic) precum şi studenţilor nostri multă sănătate, spor, precum şi înţelepciunea necesară ca să putem trece cu bine această perioadă dificilă.

In numele conducerii facultăţii,

Decan,
Conf. dr. Marcel-Adrian Şerban


Persoanele responsabile cu gestionarea situaţiei generate de noul Coronavirus la Facultatea de Matematica si Informatica:
Decan: Conf. univ. dr. Marcel Adrian Serban
Administrator-șef facultate: Liliana Pop
E-mail: math@math.ubbcluj.ro

Adresa nr. 52/27.03.2020 a serviciului Intern de Prevenire si Protectie UBB privind Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă – măsuri preventive de limitare a infecției cu Covid-19
HCA 14705 privind modficarea HCA 14155 din 28.09.2020 ref. la setul de masuri de organizare a activitatii in conditii de siguranta
I.P.- S.S.M.- 110 pe linie de Securitate şi Sănătate a Muncii privind: prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2

Toate deciziile și măsuri luate la nivelul Universității Babeș-Bolyai pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus sunt disponibile pe site-ul universității la secțiunea Info COVID19: https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/covid19/.