Anunţuri din categoria: Legislaţie privind organizarea studiilor

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

OMENCS nr. 3482/24.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Hotărârea Guvernului nr. 134 din 2 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011

Hotărârea Guvernului nr. 134 din 2 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3545/2013 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3545/2013 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie

Legea nr. 49 din 14 martie 2013 privind organizarea studiilor universitare de doctorat

Legea nr. 49 din 14 martie 2013 privind organizarea studiilor universitare de doctorat

OMECTS 3271/2012 privind metodologia cadru a examenului de finalizare a studiilor în învăţământul superior

OMECTS 3271/2012 privind metodologia cadru a examenului de finalizare a studiilor în învăţământul superior

HG 681-2011: Codul studiilor universitare de doctorat

HG 681-2011: Codul studiilor universitare de doctorat

OMECTS 4033/2011 privind metodologia cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior

OMECTS 4033/2011 privind metodologia cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior

OMECTS 4061/2011 privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, master si doctorat pentru anul universitar 2011/2012

OMECTS 4061/2011 privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, master si doctorat pentru anul universitar 2011/2012

HG 676/28.06.2007 privind domeniile de studii superioare de licenţă, structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea

HG 676/28.06.2007 privind domeniile de studii superioare de licenţă, structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea

HG 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat

HG 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat