Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3545/2013 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3545/2013 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie