Numărul de locuri alocat pe programe de master (buget și taxă) pentru admiterea septembrie 2023

Domeniul Specializarea Limba IF/IFR Tip program Locuri alocate 2023 Locuri CPV
Buget Taxă Total
Matematică Metode moderne de predare a matematicii R IF P 2 33 35
Matematică Metode moderne de predare a matematicii (în limba maghiară) M IF P 2 38 40
Matematică Matematică computațională (în limba maghiară) M IF C
Matematică Matematici avansate (în limba engleză) E IF C 1 34 35 5
Informatică Baze de date R IF C 1 7 8
Informatică Sisteme distribuite în internet R IF C 1 4 5
Informatică Inginerie software (în limba engleză) E IF C 1 0 1 1
Informatică Inteligență computațională aplicată (în limba engleză) E IF C 1 17 18 1
Informatică Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date (în limba engleză) E IF C 1 15 16 2
Informatică Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor Enterprise (în limba maghiară) M IF C 2 38 40
Informatică Analiza datelor și modelare (în limba maghiară) M IF C 4 38 42
Informatică Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (în limbile germană și engleză) G IF C 1 20 21
Informatică Știința datelor în industrie și societate/ Data science for industry and society (în limba engleză) E IF P 1 21 22 1
Informatică Securitate cibernetică/Cyber Security (în limba engleză) program nou E IF P 1 19* 20 3
Științe ale educației Masterat didactic în Matematică (în limba maghiară) M IF D 1 5 6
Științe ale educației Masterat didactic în Informatică (în limba română) R IF D 3 5 8
Științe ale educației Masterat didactic în Informatică (în limba maghiară) M IF D 3 4 7
Total 26 298 324 13

* Notă 1: În funcție de numărul candidaților EIT, se va scădea din cifra de școlarizare alocată pentru locurile cu taxă, numărul de locuri corespunzător candidaților EIT admiși.
Notă 2: Cifrele se pot modifica în funcție de numărul de retrageri de dosare.

(Actualizat: 03.09.2023)