Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară pentru studenții din anul terminal (inclusiv studenții aflați în prelungire de școlaritate)

Studenții înmatriculați în anul III de studiu și în  prelungire de studii,  nivel licență și în anul II de studiu și prelungire de studiu la nivel master, care au discipline restante contractate în anul universitar 2023/2024, semestrul II, sunt rugați să facă plata pentru examenele restante pana la data de 21 mai 2024.

Studenții înmatriculați în  anul II de studiu și în prelungire de școlaritate la Programul Postuniversitar în Informatică care se vor prezenta în sesiunea de examene, aferenta modulului II din anul universitar 2023/2024, sunt rugați să își achite examenele restante pana la data de 21  mai 2024. In caz contrar nu vor putea fi preluați în catalog și nu se vor putea fi primiți la examen.

Studenții care vor achita după această dată, vor avea acces doar în sesiunea de restanțe.

Modalități de plată:

  • on line pe platforma UBB AcademicInfohttps://academicinfo.ubbcluj.ro/;
  • numerar la casieria facultății, până la data de 21 mai 2024; (doar în zile lucrătoare între orele 9,00-12,00 la Secretariatul Facultății, sala 143);
  • card bancar la casieria facultăți, până la data de 21 mai 2024; (doar în zile lucrătoare între orele 9,00-12,00 la Secretariatul Facultății, sala 143).

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară pentru studenții din anul II de studiu nivel licență

Studenții înmatriculați în anul II de studiu, nivel licență care au discipline restante contractate în anul universitar 2023/2024, semestrul II, sunt rugați să facă plata pentru examenele restante pana la data de 31 mai 2024.

Studenții care vor achita după această dată, vor avea acces doar în sesiunea de restanțe.

Modalități de plată:

  • on line pe platforma UBB AcademicInfohttps://academicinfo.ubbcluj.ro/;
  • numerar la casieria facultății, până la data de 31 mai 2024; (doar în zile lucrătoare între orele 9,00-12,00 la Secretariatul Facultății, sala 143);
  • card bancar la casieria facultăți, până la data de 31 mai 2024; (doar în zile lucrătoare între orele 9,00-12,00 la Secretariatul Facultății, sala 143).