Anunţuri din categoria: Reglementări interne ale universităţii

Regulamentul de admitere la programe de studii de licență și master în Universitatea Babeș‐Bolyai ‐ completat și republicat în baza Hotărârii Senatului nr. 40 din 18.03.2024

Regulamentul de admitere la programe de studii de licență și master în Universitatea Babeș‐Bolyai ‐ completat și republicat în baza Hotărârii Senatului nr. 40 din 18.03.2024

Regulament privind activitatea profesională a studenților din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) – completat și republicat prin Hotărârea Senatului nr. 81 din 12.06.2023

Regulament privind activitatea profesională a studenților din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) – completat și republicat prin Hotărârea Senatului nr. 81 din 12.06.2023 Anexe ECTS 2023.zip

Noile standarde minimale pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din Universitatea Babeș-Bolyai pe domeniile Matematica și Informatică valabile incepand cu 2022-2023

Senatul UBB a aprobat noile standarde minimale pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din Universitatea Babeș-Bolyai pe domeniile Matematica și Informatică, valabile pentru concursurile didactice începând cu anul universitar 2022-2023. Hotărârea Senatului UBB nr. 19931/09.10.2017 privind standardele minimale pentru ocuparea posturilor didactice din Universitatea Babeș-Bolyai pe domeniile Matematica și Informatică.pdf Hotărârea Senatului UBB nr.

HCA 5246/24.03.2020 privind inchiderea bazelor administrative ale UBB

HCA 5246/24.03.2020 privind inchiderea bazelor administrative ale UBB.pdf

HCA 5200/20.03.2020 privind situatia studentilor cazati in caminele studentesti

HCA 5200/20.03.2020 privind situatia studentilor cazati in caminele studentesti.pdf

HCA 4992/18.03.2020 privind luarea unor noi masuri speciale privind cantinele, caminele restrictionare access

HCA 4992/18.03.2020 privind luarea unor noi masuri speciale privind cantinele, caminele restrictionare access.pdf

HCA UBB 4846/13.03.2020 privind luarea unor măsuri speciale in contextul COVID-19

HCA UBB 4846-13.03.2020 privind luarea unor măsuri speciale in contextul COVID-19.pdf

Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai pentru anul universitar 2020/2021

Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai pentru anul universitar 2020/2021 Anexa – Echivalarea certificatelor lingvistice pentru admiterea la studiile universitare de licență și master organizate într-o limbă străină

Evaluarea activității profesionale a cadrelor didactice și cercetătorilor de către conducere

Evaluarea activitatii profesionale a cadrelor didactice si cercetatorilor de catre conducere 2019.pdf

Procedura de evaluarea internă a domeniilor și școlilor doctorale din Universitatea Babeș-Bolyai

Procedura de evaluarea interna a domeniilor si scolilor doctorale UBB.pdf