Regulament privind activitatea profesională a studenților din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) – completat și republicat prin Hotărârea Senatului nr. 81 din 12.06.2023

Regulament privind activitatea profesională a studenților din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) – completat și republicat prin Hotărârea Senatului nr. 81 din 12.06.2023
Anexe ECTS 2023.zip