Noile standarde minimale pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din Universitatea Babeș-Bolyai pe domeniile Matematica și Informatică valabile incepand cu 2022-2023

Senatul UBB a aprobat noile standarde minimale pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din Universitatea Babeș-Bolyai pe domeniile Matematica și Informatică, valabile pentru concursurile didactice începând cu anul universitar 2022-2023.

Hotărârea Senatului UBB nr. 19931/09.10.2017 privind standardele minimale pentru ocuparea posturilor didactice din Universitatea Babeș-Bolyai pe domeniile Matematica și Informatică.pdf
Hotărârea Senatului UBB nr. 131/14.11.2022 privind standardele minimale pentru ocuparea posturilor didactice din Universitatea Babeș-Bolyai pe domeniile Matematica și Informatică.pdf
Standarde minimale Matematica posturi didactice UBB 2022.pdf
Standarde minimale Matematica posturi cercetare UBB 2022.pdf
Standarde minimale Informatica posturi didactice UBB 2017.pdf
Standarde minimale Informatica posturi cercetare UBB 2022.pdf