Anunţuri din categoria: Reglementări interne ale universităţii

HCA 1128/28.01.2019 privind Procedura UBB de acordare a dreptului la an sabatic

HCA 1128/28.01.2019 privind Procedura UBB de acordare a dreptului la an sabatic.pdf

Metodologia privind Continuarea activității cadrelor didactice și de cercetare după împlinirea vârstei de pensionare

Metodologia privind Continuarea activității cadrelor didactice și de cercetare după împlinirea vârstei de pensionare

Regulamentele privind taxele practicate în Universitatea Babeș-Bolyai pentru anul universitar 2018-2019

Hotararea senatului nr. 447/15.01.2018 cu privire la aprovarea regulamentelor privind taxele practicate in Universitatea Babes-Bolyai pentru anul universitar 2018-2019 Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de scolarizare si de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2018-2019 Regulamentul privind taxele (tarifele) universitare valabile pentru anul universitar 2018-2019 Regulamentul privind taxele (tarifele) practicate de centre si institute

Procedura pentru utilizare Aula Magna

Utilizarea Aula Magna pentru organizarea de evenimente: Aula Magna este sala reprezentativă a Universității Babeș-Bolyai și poate fi utilizată doar în baza aprobării de către Rector / Prorectorul de resort administrativ. Solicitarea utilizării Aula Magna se face prin depunerea unei cereri scrise, preferabil formularul-tip, la Registratura UBB. Se aprobă solicitările pentru utilizarea Aula Magna în

Noile standarde minimale pentru ocuparea posturilor didactice din Universitatea Babeș-Bolyai pe domeniile Matematica și Informatică

Senatul UBB a aprobat noile standarde minimale pentru ocuparea posturilor didactice din Universitatea Babeș-Bolyai pe domeniile Matematica și Informatică, valabile pentru concursurile didactice începând cu anul universitar 2017-2018. Hotărârea Senatului UBB nr. 19931/09.10.2017 privind standardele minimale pentru ocuparea posturilor didactice din Universitatea Babeș-Bolyai pe domeniile Matematica și Informatică.pdf Standarde minimale Matematica UBB 2017.pdf Standarde minimale

HCA UBB privind modificarea statutului cercetatorului stiintific colaborator

HCA UBB privind modificarea statutului cercetatorului stiintific colaborator - 22501 din 06.11.2017.pdf

Hotărârea Consiliului de Administrație UBB nr. 21244/23.10.2017 privind cooptarea noilor conducatori de doctorat

Hotărârea Consiliului de Administrație UBB nr. 21244/23.10.2017 privind cooptarea noilor conducatori de doctorat

METODOLOGIA-CADRU și criteriile privind acordarea gradațiilor de merit de către Universitatea Babeș-Bolyai

Metodologie Cadru acordare gradatii merit UBB 2017 Anexa 1 Metodologie Cadru acordare gradatii merit UBB 2017 Anexa 2.1 Metodologie Cadru acordare gradatii merit UBB 2017 Anexa 2.2 Metodologie Cadru acordare gradatii merit UBB 2017 Anexa 3.1 Metodologie Cadru acordare gradatii merit UBB 2017 Anexa 3.2 Metodologie Cadru acordare gradatii merit UBB 2017 Anexa 4 Metodologie

Hotărârea CA UBB nr. 17020/11.09.2017 privind stimularea cercetării-competitivității-excelenței în UBB, în vederea îmbunătățirii vizibilității și impactului academic al UBB în aria internațională a educației și cercetării

Hotărârea CA UBB nr. 17020/11.09.2017 privind stimularea cercetării-competitivității-excelenței în UBB, în vederea îmbunătățirii vizibilității și impactului academic al UBB în aria internațională a educației și cercetării

Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2017-2018

Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2017-2018 * Menţiune referitoare la reduceri ale taxei anuale de școlarizare – nivel licență, în cazul absolvenților UBB din toate timpurile: Reducerea se acordă doar absolvenților Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Matematică şi Informatică.