Anunţuri din categoria: Reglementări interne ale universităţii

Burse semestrul II, an univ. 2016-2017

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică cu privire la completarea Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licenţă şi masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă, aprobată în şedinţa din data de 14 martie 2017 Studenţii care nu au semnat pentru acordarea burselor pot să o mai facă până la data de

Doctoratul European la Universitatea Babeș-Bolyai

Anexă la HCA Nr. 20484 din 24 octombrie 2016 Introducere Doctoratul European (Doctor Europaeus/Europaea) a fost propus de Confederation of European Union Rectors’ Conferences (astăzi European University Association), cu scopul de a stimula integrarea absolvenților de doctorat din Uniunea Europeană în mediul academic și socio-economic european. Deşi nu este astăzi reglementat formal – ex. de

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului de Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnologie al Universităţii Babeş-Bolyai (Institutul STAR-UBB)

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului de Studii Avansate în Ştiinţă şi Tehnologie al Universităţii Babeş-Bolyai (Institutul STAR-UBB)

Regulament cadru privind cazarea in caminele studentesti

Regulament cadru privind cazarea in caminele studentesti

Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţi, ciclurile de studii licenţă şi masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă, valabil în anul univ. 2016-2017

Regulamentul Universităţii Babeş-Bolyai privind acordarea burselor pentru studenţi, ciclurile de studii licenţă şi masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă, valabil în anul univ. 2016-2017

Statul cercetătorului ştiinţific colaborator la UBB

Statul cercetătorului ştiinţific colaborator la UBB

Procedura de actualizare a acreditărilor Unităţilor de Cercetare-Dezvoltare-Inovare din Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Procedura de actualizare a acreditărilor Unităţilor de Cercetare-Dezvoltare-Inovare din Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Infrastructura Strategică de Cercetare a Universitatii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (Platforma-rUBB)

Infrastructura Strategică de Cercetare a Universitatii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (Platforma-rUBB)

Hotărârea Consiliului de Administrație UBB nr. 9233/23.05.206 privind implementarea Sistemului de traiectorii flexibile de cariera academică

Hotărârea Consiliului de Administrație UBB nr. 9233/23.05.206 privind implementarea Sistemului de traiectorii flexibile de cariera academică

Hotărârea Consiliului de Administraţie al UBB privind adoptarea Fişei de lichidare pentru studenţii doctoranzi

Având în vedere practica utilizării Fişei de lichidare în cazul studenţilor din primele două cicluri ale studiilor universitare, existenţa fondurilor de cercetare în grantul doctoral, precum şi solicitările venite din partea Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj-Napoca şi din partea unor servicii ale Universităţii Babeş-Bolyai, Consiliul de Administraţie al UBB, reunit în şedinţa din 19.03.2016, HOTĂRĂŞTE: