Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2017-2018

Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2017-2018

* Menţiune referitoare la reduceri ale taxei anuale de școlarizare – nivel licență, în cazul absolvenților UBB din toate timpurile:

Reducerea se acordă doar absolvenților Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Matematică şi Informatică.