« ȘCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ »

Regulamentul Universității Babeş-Bolyai de Organizare şi Desfăşurare a Studiilor Universitare de Doctorat

Regulamentul Universității Babeş-Bolyai de Organizare şi Desfăşurare a Studiilor Universitare de Doctorat