Noile standarde minimale pentru ocuparea posturilor didactice din Universitatea Babeș-Bolyai pe domeniile Matematica și Informatică

Senatul UBB a aprobat noile standarde minimale pentru ocuparea posturilor didactice din Universitatea Babeș-Bolyai pe domeniile Matematica și Informatică, valabile pentru concursurile didactice începând cu anul universitar 2017-2018.

Hotărârea Senatului UBB nr. 19931/09.10.2017 privind standardele minimale pentru ocuparea posturilor didactice din Universitatea Babeș-Bolyai pe domeniile Matematica și Informatică.pdf
Standarde minimale Matematica UBB 2017.pdf
Standarde minimale Informatica UBB 2017.pdf