Anunţuri din categoria: Anunţuri taxe

În atenția candidaților care solicită restituirea taxei de școlarizare

Candidații care solicită restituirea taxei de școlarizare achitată la confirmarea locului trebuie să completeze în perioada 18 septembrie 2023 – 30 septembrie 2023 formularul disponibil la adresa https://forms.gle/WQQDbYfaDQT2YciU8. La completarea formularului de la adresa anterioară se vor încărca: cererea de restituire a taxei,  document cu contul IBAN emis de bancă (nu se acceptă contul IBAN scris

Taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2023-2024

Informații privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2023-2024 sunt disponibile la adresele: https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/regulamente, https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/taxe_de_scolarizare Taxe de scolarizare în valută pentru studenţii non-UE Informații despre plata taxelor de școlarizare în valută pentru studenţii non-UE sunt disponibile la adresa: https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/taxe_de_scolarizare_in_valuta

Taxe de admitere si scolarizare 2023

Taxe de admitere Taxa de admitere pentru nivel licenta anul universitar 2023.pdf Taxa de admitere pentru nivel master anul universitar 2023.pdf Taxa de admitere pentru nivel postuniversitar anul universitar 2023.pdf Taxe de școlarizare Taxe de scolarizare pentru nivel licenta 2023.pdf Taxe de scolarizare pentru nivel master 2023.pdf Taxe de scolarizare pentru nivel postuniversitar 2023.pdf

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de VARĂ (inclusiv studenții aflați în prelungire de școlaritate)

Studenții înmatriculați la nivel licență, anul II, III și prelungire de școlaritate și la nivel master, anul II de studiu și prelungire de școlaritate care au discipline restante contractate în anul universitar 2022/2023, semestrul II, sunt rugați să facă plata pentru examenele restante pana la data de 25 mai 2023. Studenții înmatriculați la Programul Postuniversitar în Informatică

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de IARNĂ (inclusiv studenţii aflaţi în prelungire de şcolaritate)

Studenţii ȋnmatriculaţi la nivel licenţă, anul II, III şi prelungire de şcolaritate şi la nivel master, anul II de studiu şi prelungire de şcolaritate care au discipline restante contractate ȋn anul universitar 2022/2023, semestrul I, sunt rugaţi să facă plata pentru examenele restante pana la data de 29 decembrie 2022. Studenţii ȋnmatriculaţi la Programul Postuniversitar ȋn Informatică

Cerere pentru restituirea taxei de școlarizare și de admitere 2022

Prin intermediul acestui formular se solicita restituirea taxei de ŞCOLARIZARE și de ADMITERE pentru următoarele categorii de candidați: Candidaţii care în urma concursului de admitere, sesiunea iulie 2022 au fost redistribuiţi de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat şi solicită restituirea taxei de şcolarizare. Candidatii care în urma concursului de admitere, sesiunea

Taxe de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023

Regulament privind taxele de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2022-2023 Hotărârea Senatului Universităţii Babeş-Bolyai nr. 17/18.02.2022 privind taxele pentru anul universitar 2022/2023 Taxele de şcolarizare se achită de către studenţi fie integral, fie în rate. Facilitatea de plată în rate operează astfel: până la confirmarea locului pentru studenţii anului I,

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară, mai-iunie 2022

Încasarea taxelor de şcolarizare şi a taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară (inclusiv studenţii aflaţi în prelungire de şcolaritate) va avea loc în următoarele perioada: Pentru anii terminali (anul III nivel licenta şi anul II master, inclusiv pentru studenţii aflaţi ȋn prelungire de scolaritate): până la data de 18 mai 2022; Pentru anii

Informaţii importante legate de plata taxei de şcolarizare şi a examenelor restante pentru anul universitar 2021/2022

Neplata ratelor aferente taxei de şcolarizare scadente pentru semestrul I (rata 1 + rata 2) până la data de 13 ianuarie 2022, atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă. Neplata până la data de 13 ianuarie 2022 a examenelor restante prevăzute în contractul de studiu al studentului pentru anul

Soluționarea cererilor depuse pentru reducerea taxei de școlarizare, an univ. 2021-2022

Soluționarea cererilor depuse pentru reducerea taxei de școlarizare, an univ. 2021-2022