Anunţuri din categoria: Anunţuri taxe

Informaţii importante legate de plata taxei de şcolarizare şi a examenelor restante pentru anul universitar 2021/2022

Neplata ratelor aferente taxei de şcolarizare scadente pentru semestrul I (rata 1 + rata 2) până la data de 13 ianuarie 2022, atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă. Neplata până la data de 13 ianuarie 2022 a examenelor restante prevăzute în contractul de studiu al studentului pentru anul

Soluționarea cererilor depuse pentru reducerea taxei de școlarizare, an univ. 2021-2022

Soluționarea cererilor depuse pentru reducerea taxei de școlarizare, an univ. 2021-2022

IMPORTANT: In atenția studenților care au depus cerere de reinmatriculare

Intrucat in aplicatia ACADEMIC INFO nu este posibila achitarea taxei de reinmatriculare va rugam sa platiti prin ordin de plata taxa de reinmatriculare si prima rata a taxei de scolarizare. Pentru plata taxelor se fac 2 ordine de plata: Ordin de plata pentru taxa de reinmatriculare, iar la explicatii pe ordinul de plata se trece:

Taxe pentru concursul de admitere 2021

Taxele pentru concursul de admitere sunt disponibile la adresa https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/taxe_de_admitere. Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai.

Taxe de școlarizare pentru cetățenii români, UE, SE și CE valabile pentru anul universitar 2021/2022

Taxele de școlarizare pentru cetățenii români, UE, SE și CE valabile pentru anul universitar 2021/2022 sunt disponibile la adresa: https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/taxe_de_scolarizare

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară, mai-iunie 2021

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară (inclusiv studenţii aflaţi în prelungire de şcolaritate) va avea loc pana la data de 2 iunie 2021. Modalităţi de plată: on line pe platforma UBB AcademicInfo (secțiunea taxe); numerar la casieria facultăţii; card bancar la casieria facultăţi.

Hotărâre privind luarea unor măsuri speciale privind achitarea taxelor de şcolarizare

IMPORTANT: Rugăm studenții să ia în considerare termenul limita de 11 ianuarie 2021 de mai jos! Având în vedere situaţiile create de epidemia de coronavirus SARS-CoV-2 şi măsurle de prevenire luate la nivel national şi intern şi Hotărârea nr. 16.769/9.11.2020 a Consiliului de Administraţie al Universităţii Babeş-Bolyai, prin exprimarea votului electronic al membrilor Consiliului Facultăţii

Hotărâre privind luarea unor măsuri speciale referitoare la suspendarea penalităților aferente tarifelor de cazare și taxelor de școlarizare pentru studenți

Hotărâre privind luarea unor măsuri speciale referitoare la suspendarea penalităților aferente tarifelor de cazare și taxelor de școlarizare pentru studenți

Cereri pentru reducerea taxei de școlarizare în anul universitar 2020-2021

Conform hot. Senatului nr.5516/31.03.2020 privind Regulamentul privind taxele de admitere, de școlarizare și de finalizare a studiilor pentru anul univ. 2020-2021 Cererile de acordare a reducerii taxei de şcolarizare se trimit prin email la adresa: cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro sau se pot depune personal la secretariatul facultății în perioada 1-12 octombrie 2020, în zilele lucrătoare între orele 9,00

Achitarea taxei de reînmatriculare și a primei rate a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2020/2021

Studenţii din acest tabel care au depus cerere de reînmatriculare pentru anul universitar 2020/2021, sunt rugaţi să achite prin ordin de plată taxa de reînmatriculare și prima rată a taxei de şcolarizare. Datorită unor probleme tehnice, achitarea taxelor nu se poate face în aplicația Academic Info. Vă rugăm să achitaţi taxele de reînmatriculare și prima