Anunţuri din categoria: Anunţuri taxe

Cereri pentru reducerea taxei de școlarizare în anul universitar 2020-2021

Conform hot. Senatului nr.5516/31.03.2020 privind Regulamentul privind taxele de admitere, de școlarizare și de finalizare a studiilor pentru anul univ. 2020-2021 Cererile de acordare a reducerii taxei de şcolarizare se trimit prin email la adresa: cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro sau se pot depune personal la secretariatul facultății în perioada 1-12 octombrie 2020, în zilele lucrătoare între orele 9,00

Achitarea taxei de reînmatriculare și a primei rate a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2020/2021

Studenţii din acest tabel care au depus cerere de reînmatriculare pentru anul universitar 2020/2021, sunt rugaţi să achite prin ordin de plată taxa de reînmatriculare și prima rată a taxei de şcolarizare. Datorită unor probleme tehnice, achitarea taxelor nu se poate face în aplicația Academic Info. Vă rugăm să achitaţi taxele de reînmatriculare și prima

Tabel cu studenții care au depus cerere de reînmatriculare în anul universitar 2020/2021

Nr. crt. Numarul matricol Specializarea Anul de studii în care solicită reînmatricularea pentru anul universitar 2020/2021 Taxa de reinmatriculare (LEI) Rata 1 a taxei de scolarizare (LEI) 1. 34 Informatică (în limba germana) Prelungire de studiu 300 – 2. 75 Informatică (în limba germana) Prelungire de studiu 300 – 3. 84 Informatică (în limba germana)

Depunerea cererilor de reînmatriculare, prelungire, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (transfer) pentru anul univ. 2020-2021

Cererile de reînmatriculare, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (= transfer) se trimit scanate prin email în perioada 4-9 septembrie 2020 la secretariatul facultăţii, după cum urmează: Matematică, Matematică informatică (în limba română şi engleză), masteratele de la domeniul Matematică în limba română şi engleză – doamna Coldea Gafia, e-mail coldea@cs.ubbcluj.ro; Informatică (în limba

Cerere pentru restituirea taxei de la concursul de admitere, 2020

Prin intermediul acestui formular se solicita restituirea taxei de ADMITERE sau ŞCOLARIZARE pentru următoarele categorii de candidați: Candidaţii care au efectuat preînscrierea la concursul de admitere pentru Facultatea de Matematica si Informatică, dar nu au finalizat încărcarea documentelor şi nu au primit număr de legitimaţie de concurs; Candidaţii la concursul de admitere care au achitat

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară, mai-iunie 2020

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară (inclusiv studenţii aflaţi în prelungire de şcolaritate) va avea loc în următoarele perioade: 11 mai – 21 mai 2020 – pentru studenții din ANII TERMINALI în aplicația AcademicInfo 11 mai – 3 iunie 2020 – pentru studenții din ANII NETERMINALI în aplicația AcademicInfo Modalităţi de plată:

Regulamentele privind taxele practicate în Universitatea Babeș-Bolyai pentru anul universitar 2020-2021

Senatul Universității reunit în ședința extraordinară din data de 30 martie 2020 a aprobat prin Hotărârea nr. 5516 din 31 martie 2020 Regulamentele privind taxele practicate în Universitatea Babeș-Bolyai pentru anul universitar 2020-2021. Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de școlarizare și de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2020-2021 Taxele (tarifele) universitare valabile pentru

Anunț privind plata taxelor de școlarizare

Studenții de la învățământul cu frecvență, nivel licența, master și postuniversitar pot sa își achite ratele 3 și 4 ale taxei de școlarizare în aplicația AcademicInfo. De asemenea, conform hotărârii atașate se suspendă aplicarea penalităților aferente taxelor de școlarizare rata a III-a până la stabilizarea situației. HCA 4905/17.03.2020 privind masuri speciale suspendare penalitati rata III.pdf

Plata taxelor de școlarizare în perioada 11-22 martie 2020

În perioada 11-22 martie 2020, achitarea taxelor de școlarizare se face on-line în aplicația AcademicInfo. În aplicația AcademicInfo nu se poate achita după termenul de plată a taxei de şcolarizare rata 3 (15 martie 2020), doar înainte de termenul fixat. Dacă se depășește termenul scadent, taxa de școlarizare se poate achita cu penalități la casieria

Informaţii importante legate de plata taxelor de şcolarizare şi a examenelor restante

Neplata ratelor aferente taxei de şcolarizare scadente şi a penalităţilor de întârziere pentru semestrul I (rata 1 + rata 2) până la data de 17 ianuarie 2020, atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă. Neplata examenelor restante prevăzute în contractul de studiu al studentului pentru anul universitar 2019/2020 până