Cerere pentru restituirea taxei de școlarizare și de admitere 2022

Prin intermediul acestui formular se solicita restituirea taxei de ŞCOLARIZARE și de ADMITERE pentru următoarele categorii de candidați:

  1. Candidaţii care în urma concursului de admitere, sesiunea iulie 2022 au fost redistribuiţi de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat şi solicită restituirea taxei de şcolarizare.
  2. Candidatii care în urma concursului de admitere, sesiunea iulie 2022 au fost declarati admiși pe un loc cu taxă și solicită retragerea de pe locul cu taxă obținut la care au fost admiși. Acești candidați vor completa atât cererea de retragere cât și cererea de restituire a taxei de școlarizare.
  3. Candidatii care solicita restituirea taxei de înscriere la concursul de admitere (candidații care au achitat taxa de procesare și înscriere dublu, candidații care beneficiază de reducerea taxei de înscriere și au depus adeverință că au un părinte cadru didactic dar au platit integral, candidații de la admiterea nivel master care nu au îndeplinit condițiile de participare la concurs).

Dacă un candidat se află în una din situaţiile de mai sus, procedura de restituire a taxelor este următoarea:

Candidatul completeaza formularul:

https://forms.gle/ZYgUumj2WVR2YDb26

după care încarcă următoarele documente:

  1. Cerere de restituire a taxei;
  2. Cererea de retragere;
  3. Copie a documentului de plată din platforma de înscriere (RRN-ul sau ordinul de plată, sau extras de cont);
  4. Contul IBAN al candidatului (document oficial, scanat). NU se acceptă contul IBAN scris de mână sau contul IBAN al părinților;
  5. O copie scanată după cartea de identitate.

Cererile depuse în perioada 27 iulie 2022 - 29 iulie 2022 ora 11,00, vor fi procesate în data de 29 iulie 2022 și se vor înainta la Serviciul Financiar pentru a se putea opera restituirile în contul candidatului. Cererile depuse după data de 29 iulie 2022 ora 11,01 se vor centraliza la nivelul facultăţii și vor fi înaintate la Serviciul Financiar al UBB pentru operarea restituirii taxei solicitate în contul beneficiarului după data de 1 septembrie 2022.