Taxe de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023

Regulament privind taxele de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2022-2023
Hotărârea Senatului Universităţii Babeş-Bolyai nr. 17/18.02.2022 privind taxele pentru anul universitar 2022/2023

Taxele de şcolarizare se achită de către studenţi fie integral, fie în rate. Facilitatea de plată în rate operează astfel:

  1. până la confirmarea locului pentru studenţii anului I, respectiv până în data de 15 octombrie pentru studenţii din ceilalţi ani de studiu, cel puţin 25% din taxa anuală;
  2. până la 5 decembrie, cel puţin 50% din taxa anuală;
  3. până la 15 martie, cel puţin 75% din taxa anuală;
  4. până la 15 mai, 100% din taxa anuală datorată.

Important pentru candidații la admitere: Pentru plata integrală a taxei de școlarizare la confirmarea locului se poate acorda o reducere de 10% a taxei de școlarizare. Reducerea de 10% se poate aplica doar la confirmarea locului și nu mai târziu.

Informatii complete despre taxele de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023 sunt disponibile la adresele:

https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/regulamente
https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/taxe_de_scolarizare