A 2022–2023-as egyetemi tanévben érvényes tandíjak

A 2022–2023-as egyetemi tanévre érvényes felvételi díjakra, beiskolázási díjakra és záróvizsga díjakra vonatkozó szabályzat
A BBTE Szenátusának 17/18.02.2022. számú Határozata a 2022–2023-as egyetemi tanévre vonatkozó tandíjakról

A Matematika és Informatika Karon a tandíjakat egy összegben vagy négy részletben lehet befizetni. A részletfizetés az alábbi beosztás alapján történik:

  • I. részlet: az I. évre bejutott hallgatók a hely visszaigazolásakor, a további évfolyamok hallgatói pedig 2022. október 15-ig: az éves tandíj legalább 25%-a;
  • II. részlet: 2022. december 5-ig: az éves tandíj legalább 50%-a;
  • III. részlet: 2023. március 15-ig: az éves tandíj legalább 75%-a;
  • IV. részlet: 2023. május 15-ig: az éves tandíj 100%-a.

Fontos tudnivaló a felvételire jelentkezőknek: 10%-os tandíjcsökkentésben részesülnek mindazok, akik a helyük visszaigazolásakor befizetik a tandíj teljes összegét. Ez a kedvezmény csak a hely visszaigazolásakor érvényes, később már nem.

A 2022–2023-as egyetemi tanévben érvényes tandíjakkal kapcsolatos bővebb információk elérhetőek az alábbi oldalakon:

https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/regulamente
https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/taxe_de_scolarizare