Anunţuri din categoria: Legislaţie naţională

Legea invatamantului superior 2023

Legea invatamantului superior 2023.pdf

Legea Educaţiei Naţionale cu modificările ulterioare (text în vigoare începând cu luna septembrie 2020)

Legea Educaţiei Naţionale cu modificările ulterioare (text în vigoare începând cu septembrie 2020)

Ordinul MEN nr. 5110/2018 din 17 septembrie 2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor

Ordinul MEN nr. 5110/2018 din 17 septembrie 2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor

Noua metodologie ARACIS privind evaluarea programelor de licență și master

Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat Proceduri privind acreditarea/evaluarea externă periodică a domeniilor de studii universitare de master

Ordonanţă de Urgenţă nr. 96/2016 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii

Ordonanţă de Urgenţă nr. 96/2016 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii

Noi standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare

Noile standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare au fost publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 123bis din 15 februarie 2017. Ordin 6129/2016 standarde minimale.pdf Anexa ordin 6129/2016 standarde minimale.pdf

Ordin pentru adoptarea Metodologiei privind autorizarea acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii

Ordin pentru adoptarea Metodologiei privind autorizarea acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

OMENCS nr. 3482/24.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Hotărârea Guvernului nr. 134 din 2 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011

Hotărârea Guvernului nr. 134 din 2 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011

Ordonanţa de urgenţă nr. 4 din 2 martie 2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

Ordonanţa de urgenţă nr. 4 din 2 martie 2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011