Anunţuri din categoria: Anunţuri admitere master

Rezultatele admiterii la nivel master pentru masteratele didactice din domeniul Științele educației

În urma ultimei sesiuni de admitere la nivel master pentru masteratele didactice din domeniul Științele educației, candidații cu numerele de legitimație: 5479, 5480 și 5481 au fost de declarați admiși la specializarea Masterat didactic în Matematică (în limba maghiară), buget. Candidații trebuie să își confirme locul până la data de 24 septembrie 2020, ora 18:00,

O nouă sesiune de admitere la nivel master pentru masteratele didactice din domeniul Științele educației

Facultatea de Matematică și Informatică organizează o nouă sesiune de admitere la nivel master pentru masteratele didactice din domeniul Științele educației. Sunt disponibile următoarele locuri: Masterat didactic în Informatică (în limba română): 10 locuri cu taxă; Masterat didactic în Matematică (în limba maghiară): 3 locuri la buget, 10 locuri cu taxă. Nu se plătește taxă de

Rezultate finale ale admiterii nivel master, sesiunea septembrie 2020

Rezultatele admiterii nivel master, sesiunea septembrie 2020, după confirmări

Candidații care au glisat după prima etapa de confirmări la o opțiune superioară trebuie să confirme noul loc până la data de 15 septembrie 2020, ora 12:00, prin recompletarea, semnarea și reîncărcarea contractului de studiu pentru noua specializare și plata primei rate a taxei de școlarizare pentru cei ce au fost admiși la taxă și

Rezultatele admiterii nivel master, sesiunea septembrie 2020

Locurile bugetate neocupate din domeniul Matematica au fost redistribuite la liniile de studiu corespunzatoare din domeniul Informatica. Foarte important: Confirmarea locului obținut la admiterea nivel master se poate face în perioada 13-14 septembrie 2020 (în 14 septembrie până la ora 10:00). Pașii pentru confirmarea locului obţinut la Concursul de Admitere al Facultății de Matematică și

Rezultatele probei de specialitate și a contestațiilor privind datele introduse, admitere master, septembrie 2020

Rezultatele probei de Specialitate Informatică, admitere master septembrie 2020 În urma contestațiilor privind datele introduse a mai fost înscris un candidat: Nr. crt. Nr. leg. Crit. dep. 1 Med. ani st. Licenta Opțiuni 101 5478 7,23 7,23 7,9 BD buget, SD buget

Programarea candidațiilor pentru probele orale din candrul concursului de admitere la masterat, sesiunea septembrie 2020

Programarea candidațiilor pentru Proba de Specialitate Informatică, admitere master septembrie 2020

Lista candidaților înscriși la concursul de admitere nivel master, sesiunea septembrie 2020

Lista inscrisi admitere master septembrie 2020.pdf Contestațiile privind corectitudinea datelor înregistrate în cadrul procesului de admitere la masterat, sesiunea septembrie 2020, se pot trimite prin email la adresa master@cs.ubbcluj.ro până la data de 12 septembrie 2020, ora 14:00.

Locuri scoase la concurs la admiterea nivel master, sesiunea septembrie 2020

Domeniul Specializarea Locuri Buget Taxă Total Matematică Metode moderne de predare a matematicii 4 26 30 Metode moderne de predare a matematicii (în limba maghiară) 7 38 45 Matematică computaţională (în limba maghiară) 0 0 0 Matematici avansate (în limba engleză) 2 41 43 Informatică Baze de date 2 47 50 Sisteme distribuite în Internet

Trimiterea / depunerea documentelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate la admiterea nivel licență și master, sesiunea iulie 2020

Pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri BUGETATE nivel licenţă şi master, trimiterea/depunerea documentelor în original se face în zilele lucrătoare din perioada 29 iulie – 28 august 2020, în intervalul 9,00-13,30, existând următoarele opţiuni: Se trimit prin firmă de curierat cu confirmare de primire. Candidaţii care optează să trimită documentele prin curierat, sunt rugaţi să