Anunţuri din categoria: Anunţuri admitere master

Rezultatele finale ale admiterii nivel master, sesiunea iulie 2021

Cerere pentru restituirea taxei de la concursul de admitere, 2021

Prin intermediul acestui formular se solicita restituirea taxei de ADMITERE sau ŞCOLARIZARE pentru următoarele categorii de candidați: Candidaţii care au efectuat înscrierea la concursul de admitere pentru Facultatea de Matematica si Informatică, dar nu au finalizat încărcarea documentelor şi nu au primit număr de legitimaţie de concurs. Acesti candidati pot solicita doar restituirea taxei de inscriere; Candidaţii

Rezultatele admiterii nivel master, sesiunea iulie 2021, după confirmări

Rezultatele admiterii nivel master, sesiunea iulie 2021

Candidați sunt rugați să consulte Procedura tehnică privind confirmarea locului obținut. Termenul limită pentru confirmarea locului este 26 iulie 2021, ora 10.

Rezultatele probelor de specialitate si de limba engleza si germana din cadrul concursului de admitere, nivel master, sesiunea iulie 2021

Rezultatele probelor de specialitate Rezultatele probelor de limba engleza si germana

Programarea candidațiilor pentru Probele de specialitate si de limba engleza si germana din cadrul concursului de admitere, nivel master, sesiunea iulie 2021

Programarea candidațiilor pentru Probele de specialitate Programarea candidațiilor pentru Probele de limba engleza si germana

Lista candidaților înscriși la admiterea nivel master, sesiunea iulie 2021

Lista candidaților înscriși la admiterea nivel master, sesiunea iulie 2021 Candidații sunt rugați să verifice notele de concurs și ordinea opțiunilor. Eventualele inadvertențe trebuie semnalate de la adresa de mail de la care s-a facut înscrieree în aplicatia web la adresa master@cs.ubbcluj.ro până la data de 23.07.2021, ora 12. În această situație vă rugăm specifiați:

Locuri bugetate și cu taxă scoase la Concursul de Admitere, nivel master – sesiunea iulie 2021

  Domeniul Specializarea Locuri alocate 2021 Buget Domeniu prioritar Taxă Total Matematică Metode moderne de predare a matematicii 21 2 27 50 Matematică Metode moderne de predare a matematicii (în limba maghiară) 8 2 40 50 Matematică Matematică computaţională (în limba maghiară) Matematică Matematici avansate (în limba engleză) 8 2 40 50 Informatică Baze de

Rezultatele admiterii la nivel master pentru masteratele didactice din domeniul Științele educației

În urma ultimei sesiuni de admitere la nivel master pentru masteratele didactice din domeniul Științele educației, candidații cu numerele de legitimație: 5479, 5480 și 5481 au fost de declarați admiși la specializarea Masterat didactic în Matematică (în limba maghiară), buget. Candidații trebuie să își confirme locul până la data de 24 septembrie 2020, ora 18:00,

O nouă sesiune de admitere la nivel master pentru masteratele didactice din domeniul Științele educației

Facultatea de Matematică și Informatică organizează o nouă sesiune de admitere la nivel master pentru masteratele didactice din domeniul Științele educației. Sunt disponibile următoarele locuri: Masterat didactic în Informatică (în limba română): 10 locuri cu taxă; Masterat didactic în Matematică (în limba maghiară): 3 locuri la buget, 10 locuri cu taxă. Nu se plătește taxă de