Anunţuri din categoria: Anunţuri admitere master

Rezultatele probelor de specialitate si de limba engleza si germana din cadrul concursului de admitere, nivel master, sesiunea iulie 2021

Rezultatele probelor de specialitate Rezultatele probelor de limba engleza si germana

Programarea candidațiilor pentru Probele de specialitate si de limba engleza si germana din cadrul concursului de admitere, nivel master, sesiunea iulie 2021

Programarea candidațiilor pentru Probele de specialitate Programarea candidațiilor pentru Probele de limba engleza si germana

Lista candidaților înscriși la admiterea nivel master, sesiunea iulie 2021

Lista candidaților înscriși la admiterea nivel master, sesiunea iulie 2021 Candidații sunt rugați să verifice notele de concurs și ordinea opțiunilor. Eventualele inadvertențe trebuie semnalate de la adresa de mail de la care s-a facut înscrieree în aplicatia web la adresa master@cs.ubbcluj.ro până la data de 23.07.2021, ora 12. În această situație vă rugăm specifiați:

Locuri bugetate și cu taxă scoase la Concursul de Admitere, nivel master – sesiunea iulie 2021

  Domeniul Specializarea Locuri alocate 2021 Buget Domeniu prioritar Taxă Total Matematică Metode moderne de predare a matematicii 21 2 27 50 Matematică Metode moderne de predare a matematicii (în limba maghiară) 8 2 40 50 Matematică Matematică computaţională (în limba maghiară) Matematică Matematici avansate (în limba engleză) 8 2 40 50 Informatică Baze de

Rezultatele admiterii la nivel master pentru masteratele didactice din domeniul Științele educației

În urma ultimei sesiuni de admitere la nivel master pentru masteratele didactice din domeniul Științele educației, candidații cu numerele de legitimație: 5479, 5480 și 5481 au fost de declarați admiși la specializarea Masterat didactic în Matematică (în limba maghiară), buget. Candidații trebuie să își confirme locul până la data de 24 septembrie 2020, ora 18:00,

O nouă sesiune de admitere la nivel master pentru masteratele didactice din domeniul Științele educației

Facultatea de Matematică și Informatică organizează o nouă sesiune de admitere la nivel master pentru masteratele didactice din domeniul Științele educației. Sunt disponibile următoarele locuri: Masterat didactic în Informatică (în limba română): 10 locuri cu taxă; Masterat didactic în Matematică (în limba maghiară): 3 locuri la buget, 10 locuri cu taxă. Nu se plătește taxă de

Rezultate finale ale admiterii nivel master, sesiunea septembrie 2020

Rezultatele admiterii nivel master, sesiunea septembrie 2020, după confirmări

Candidații care au glisat după prima etapa de confirmări la o opțiune superioară trebuie să confirme noul loc până la data de 15 septembrie 2020, ora 12:00, prin recompletarea, semnarea și reîncărcarea contractului de studiu pentru noua specializare și plata primei rate a taxei de școlarizare pentru cei ce au fost admiși la taxă și

Rezultatele admiterii nivel master, sesiunea septembrie 2020

Locurile bugetate neocupate din domeniul Matematica au fost redistribuite la liniile de studiu corespunzatoare din domeniul Informatica. Foarte important: Confirmarea locului obținut la admiterea nivel master se poate face în perioada 13-14 septembrie 2020 (în 14 septembrie până la ora 10:00). Pașii pentru confirmarea locului obţinut la Concursul de Admitere al Facultății de Matematică și

Rezultatele probei de specialitate și a contestațiilor privind datele introduse, admitere master, septembrie 2020

Rezultatele probei de Specialitate Informatică, admitere master septembrie 2020 În urma contestațiilor privind datele introduse a mai fost înscris un candidat: Nr. crt. Nr. leg. Crit. dep. 1 Med. ani st. Licenta Opțiuni 101 5478 7,23 7,23 7,9 BD buget, SD buget